Pyramiden: Spøkelsesbyen Pyramiden på Svalbard var i Sovjet-tiden et utstillingsvindu mot vesten. Jorden i sentrum ble hentet inn fra Ukraina. Denne ble regnet som ekstra fruktbar og skulle gi byen et grønnere utseende. I bakgrunnen sees Nordenskiöld breen innerst i Billefjorden. Den tidligere gruvebyen ble fraflyttet i 1998 og sto tom i 15 år. Nå satser russerne på å dra flere turister til stedet. foto:skjalg Ekeland

Opplev spøkelsesbyen der isbjørn går på bar

Etter 50 år med kullgruvedrift ble den russiske bosettingen Pyramiden på Svalbard forlatt. Nå skal også norsk gruvedrift i Arktis avvikles.
Publisert