Organisasjonen informerte sine faddere onsdag om at SOS-barnebyer internasjonalt nylig har fått resultatet av to eksterne rapporter, som har avdekket at de ikke har levd opp til løftene om å sikre barns beskyttelse, og riktig og mest effektiv bruk av sine midler.

Rapportene viser at enkeltsaker knyttet til overgrep, korrupsjon og misbruk av innsamlede midler, ikke har blitt håndtert i henhold til SOS-barnebyers internasjonale retningslinjer og prosedyrer.

Sakene strekker seg tilbake fra 1990 og fram til i dag, skriver Klassekampen , som først omtalte saken.

– Dypt beklagelig

Ifølge avisa konkluderer rapporten fra det norske advokatfirmaet Wiersholm med at ledelsen har «unnlatt å tro på ofrene, beskytte dem og grundig undersøke de beskyldningene som har kommet».

– Dette er dypt beklagelig og alvorlig for oss som har omsorg for barn og forvalter gaver og giveres tillit. Og ikke minst er det alvorlig for dem som er blitt rammet, skriver generalsekretær Sissel Aarak i SOS-barnebyer Norge i en epost til organisasjonens faddere.

I alt 22 konkrete saker er undersøkt. Enkelte av sakene vært kjent for SOS-barnebyer Norge i lang tid, men ifølge Aarak er det først nå at det har kommet fram at sakene ikke har vært håndtert godt nok.

Det store sviket

– Granskingen dokumenterer alvorlige mangler og brist i ledelse, kultur og styringssystemer i SOS-barnebyer internasjonalt. Det store sviket ligger i at varsler ikke er kommet fram og blitt behandlet slik vedtektene og rutinene våre tilsier, sier Aarak på deres egen nettside.

Der skriver organisasjonen at senatet i SOS-barnebyer internasjonalt i april vedtok en handlingsplan både for å gjøre opp for urett som er begått – og ikke minst forhindre at skjer skje igjen.

Blant tiltakene er egne regionale ombudsmenn, et erstatningsfond og en uavhengig kommisjon som skal komme med anbefalinger til strukturelle og organisatoriske endringer.

Vil gjøre det som kreves

– Nå har vi fått grundig og samlet kunnskap om disse sakene og vil gjøre det som kreves for å rydde opp, sier senator i SOS-barnebyer internasjonalt, og leder for styret i SOS-barnebyer Norge, Erik Garaas.

Han sier medlemsland over hele verden er svært bestemte på at disse sakene ikke skal få ødelegge for den jobben de gjør med å sikre at flere barn får den omsorgen de trenger.

– For den jobben er større enn noen gang, sier Garaas.

SOS-barnebyer er en internasjonal hjelpeorganisasjon med hovedkontor i Østerrike. Den norske grenen av organisasjonen er én av åtte som har ønsket en granskning.