Dommen er ikke nådig fra dem som bor nærmest jernbaneskinnene. Ifølge naboene kjører veterantogene for fort, og er ikke oppmerksomme på sikkerheten ved planovergangene.

– Det er ikke noe kjekt å være nabo lenger, sier Jim Helldal.

Han bor like ved skinnegangen i Helldalsneset, noen kilometer fra der veterantoget kolliderte med en bil i planovergangen søndag ettermiddag.

Da Museet Gamle Vossebanen bestemte seg for å bruke veterantoget på den nedlagte linjen, fikk Helldal og andre beboere spørsmål om de godkjente planene. Helldal forteller at han var skeptisk.

– Jeg fryktet at togene ville kjøre fort, som jo ville medføre fare på en uoversiktlig strekning med flere planoverganger. Men jeg skrev under til slutt, og sa at jeg håpet de ville være fornuftige med tanke på sikkerhet.

Det har han angret på i ettertid.

– Rett og slett livsfarlig

– Der hvor jeg bor er det planovergang like ved utgangen av en tunnel som går i sving. Der kommer togene i vill fart som gjør at de ikke har sjanse til å stoppe for en passerende bil. Bremselengden for et tog er enormt lang, sier Helldal.

– En god stund nå har jeg sagt at det vil skje noe om dette fortsetter. Med den farten de holder, måtte det skje en ulykke. Denne gangen var det en bil, hva hvis det hadde vært en forelder med barnevogn? spør han.

Jonny Lid bor i Erdalsvegen og kan se ulykkesstedet fra huset sitt. Også han sier han er skremt av togenes fremferd.

– Jeg har fire barnebarn som ofte kommer på besøk. De har av og til løpt på linjene, men det vil jeg helst ikke. Togene kommer i 50 km/t, det er skumle greier, sier Lid.

Naboen rett over veien er enig.

– Rett og slett livsfarlig, sier Kristin Sunde.

Ikke overrasket over ulykke

– Masse unger leker i dalen her, og krysser overgangene frem og tilbake. Da ungene våre var mindre, slapp vi dem ut av huset med hjertet i halsen. Vi turte ikke la dem løpe ned til skinnegangen alene, så vi måtte alltid følge dem.

Hun og andre naboer har vist sin misnøye på ulike vis.

– En nabo satte opp plakater i protest, mens vi har henvendt oss til tog som stopper opp. Men det er ingen forståelse å hente, hevder hun.

Ifølge Lid er det ikke alltid at togene annonserer sin ankomst heller.

– De siste par ukene har det kjørt arbeidstog som frakter utstyr og anleggsmaskiner forbi. Ikke en eneste gang har jeg hørt at de har brukt fløyten idet de nærmer seg overgangen utenfor huset mitt. Det er ganske alvorlig, for det er vanskelig for biler eller fotgjengere å vite når det kommer et tog, når det ikke kommer et varsel på forhånd, sier han.

– Siden togene også kommer så sjelden, er vi bilister heller ikke vant til å være ekstra oppmerksomme ved overgangene, sier Helldal.

Ingen av de tre naboene er overrasket over kollisjonen som skjedde søndag.

– Slik som jeg har sett togene kjøre forbi her i høy hastighet, tror jeg ikke den ulykken bare var bilførerens feil, mener Sunde.

– Togene går i 30 km/t

Driftsbestyrer Ivar Gubberud ved Gamle Vossebanen tar ingen selvkritikk.

– Det er klare og tydelige regler i vegtrafikkloven og forskrifter for veifarende – både gående og kjørende. Dette skal alle med sertifikat kjenne til og følge. Samspillet i trafikken er basert på at regler følges, skriver han i en e-post.

Gubberud viser til reglene i forskriften om kjørende og gående trafikk.

Forskrift om kjørende og gående trafikk § 10. Fri veg

1. Trafikant skal gi fri veg for utrykningskjøretøy når føreren varsler med blinkende blått lys. Om nødvendig skal trafikanten stanse.

2. Trafikant skal gi fri veg og om nødvendig stanse for sporvogn og for jernbanetog.

Før passering av planovergang skal trafikant være oppmerksom på om jernbanetog eller sporvogn nærmer seg. Dette gjelder selv om overgangen er særskilt sikret. Kjørende skal holde så liten fart at stans om nødvendig kan skje i trygg avstand fra overgangen.

3. Trafikant må ikke hindre eller forstyrre gående i gruppe under tilsyn av leder, prosesjon, begravelsesfølge, militær kjøretøykolonne eller sivilforsvarskolonne.

4. Nr. 1 og 3 i denne paragraf gjelder også for fører av sporvogn.

Kilde: Lovdata.no

– Dagens lovverk er utformet for å ivareta sikkerheten langs jernbanelinjene. Vi forutsetter at også tredjeperson forholder seg til gjeldende lover og forskriften, skriver han i e-posten, med henvisning til jernbaneloven.

Jerbaneloven § 9. (Plikter for allmennheten og eiere av private planoverganger)

Alle som oppholder seg på jernbanens område plikter å følge de sikkerhetsanvisninger som gjelder for stedet.

Det er forbudt for publikum:

  • å stige på og av tog som er i bevegelse;
  • å oppholde seg på jernbanens område som ikke er beregnet for publikum;
  • å benytte planovergang når tog kan ventes.

Eier av privat grind eller annen lukkeinnretning er ansvarlig for at denne holdes lukket når kryssing ikke finner sted.

Kilde: Lovdata.no

– Det er forstemmende dersom noen finner interesse i å så tvil om regelverket og fremme synspunkter i skrift og tale som bryter ned respekten for lover og forskrifter, skriver Gubberud.

Når det gjelder fart, peker han på at strekningen eies av Bane Nor, og at de har fastsatt hastigheten på strekningen til 30 kilometer i timen.

– Ved enkelte punkter redusert til ti kilometer i timen, påpeker han.

Mener holdningen er farlig

Driftslederen mener det kan være vanskelig å vurdere fart ved observasjon fra avstand, og er ikke kjent med noen klager.

Dersom de skulle få noen slike, vil det bli undersøkt i tråd med vanlig praksis, opplyser han.

Bane Nor har dessuten pekt på steder hvor lokomotivfløyten skal brukes.

– I tillegg brukes den når lokomotivføreren finner det nødvendig, skriver Gubberud.

Dersom barn ferdes i sporet, legger han ansvaret på foreldrene.

– Barn bør ikke slippes ut i trafikken alene før de har oppnådd den nødvendige modenhet. Det er et foreldreansvar å sikre sine barn – hvor de leker og hvor de går. Foreldre bør framstå som gode rollemodeller, og lære sine barn respekt for trafikkregler og oppførsel.

Gubberud oppfordrer folk som ser barn i det han omtaler som farlig lek, ta det opp med barnets foreldre.

Han avslutter tilsvaret sitt med en klar melding:

– Det er livsfarlig å spre holdninger både privat, offentlig og framvise oppførsel som reduserer respekten for vegtrafikk og jernbanetrafikk. Det er absolutt forbudt å gå og jogge på jernbanelinjen. Dersom en skal krysse jernbanelinjen, så er det absolutt trygt dersom en følger reglene i lovverket.

Politiet i Bergen sør etterforsker fortsatt saken.

– Vi undersøker om det har vært uaktsomhet eller uoppmerksomhet hos enten bilfører eller lokfører. Bilføreren har status som mistenkt, sier leder for Bergen sør politistasjon, Ronny Øvrebotten.