– Det skal ikke være nødvendig å starte fra null så mange ganger. Vi skal mobilisere, og kjempe politisk, sa Vaksdal-ordfører Hege Eide Vik (Sp) oppgitt i Dagsnytt 18 på NRK tirsdag kveld.

Med jevne mellomrom legger regjeringen frem en nasjonal prioriteringsplan (NTP) for transportpolitikken de neste årene. Der legges det føringer hvilke prosjekter som tilføres penger på de neste årene, men også på lengre sikt.

Den siste kom i 2022, og nå planlegges det for den neste – som kommer våren 2024.

Men da Statens vegvesen fredag kom med sine prioriteringer til NTP, var ikke Arna-Stanghelle inne på listen.

Traseen er også kjent som første del av K5 – et nytt og rassikkert alternativ til dagens E16 mellom Bergen og Voss – en strekning som på 30 år har kostet 52 menneskeliv, ifølge en opptelling BA gjorde i fjor høst.

Se historien om E16:

30 år med ras og dødsulykker

– Familier har flyttet

I NRK-sendingen fortalte ordføreren at flere familier allerede har flyttet fra hjemmene sine, fordi hjemmene deres var kjøpt ut til fordel for den nye E16-traseen.

Hun var også oppgitt prosjektet har versert i flere år allerede, og fordi de i fjor høst måtte kjempe for å sikre fremdrift til traseen i statsbudsjettet.

– Jeg frykter tilliten til politiske prosesser blir svekket av stadige omkamper, sa hun.

I studio fikk ordføreren støtte fra Tom Christer Nilsen, næringspolitisk sjef i Bergen næringsråd. Han påpekte at K5-planleggingen er inne i sin andre kvalitetsrunde, noe som nærmest er det siste steget før spaden settes i jorden.

– Jeg er virkelig sjokkert. Det er som om vi er i ferd med å løpe ut på stupebrettet, men snur og ender med et gedigent mageplask. Dette kan vi ikke leve med. Vi må ha trygghet, sa han.

– Stram prioritering

Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, bedyret at K5 fortsatt er et viktig prosjekt, men at stramme økonomiske krever tilsvarende stram prioritering.

Han lovet at Statens vegvesen vil gjøre det de kan for å trygge eksisterende veier inntil K5 bygges. Men når spaden kunne settes i jorden, kunne han ikke si noe om.

– Vi har mange prosjekter i samme kategori. Det handler om rammebetingelsene. For å få til mer, må vi ha mer penger på bordet, sa han, og unngikk å svare på spørsmål om lønnsomhet talte mer enn sikkerhet.

Lokalt er ikke dette godt nok svar.

– Å rassikre enkeltpunkter langs veien er ikke mulig. Det er derfor vi må bygge veiprosjektet i parallelle tunneler. Uten dette lever vi med rasfare, sa ordfører Hege Eide Vik.

Hun var klar på forventningene til sine partifeller i regjeringen.

– Vi har håp om at politikerne vil overstyre anbefalingen. Dette handler om liv. Det er konkludert at det å rassikre eksisterende vei og bane ikke hjelper. Konsekvensen er at vi er i limbo mens vi lever med stor rasfare, sa Vik.

I forkant av NTP-fremleggingen foregår det alltid en heftig politisk dragkamp landet over, og det er ikke uvanlig at det kommer endringer.