Ny vei og jernbane mellom Trengereid og Stanghelle kan bygges raskere og billigere dersom prosjektledelsen selv får kanalisere bevilgningene mellom vei og bane, sa prosjektleder Katrine Sælensminde Erstad i Statens vegvesen på et møte i Bergen Næringsråd i forrige uke. Hun fremhevet også at arbeidet i så fall kan startes på Trengereid, der behovet er størst. Meldingen burde artet seg som musikk i regjeringens ører. I en tid der de fleste bør innse at astronomiske bevilgninger til astronomiske samferdselsprosjekter må være over, bør løfter om kostnads- og tidsbesparelser i helt nødvendige prosjekter bejubles. Det skjer dessverre ikke.

Den nye veien og jernbanen som skal sikre trafikken i de rasfarlige liene langs Sørfjorden er prioritert i Nasjonal Transportplan. Av en eller annen grunn er det aller meste av bevilgningene til jernbaneutbygging lagt til andre del av planperioden. Det betyr at arbeidet ikke kan startes der behovet er størst, nemlig fra Trengereid og videre østover. I dette området skal vei- og jernbanebygging nemlig foregår parallelt. Måten bevilgningene er planlagt på, gjør at jobben med å gjøre hovedpulsåren østover tryggere, starter langt fra der behovet er størst. Veibyggingen må starte i Arna, og ikke på Trengereid.

Det må nærmest betraktes som en baklengs måte å håndtere prosjektet på, spesielt i en tid da signalene er at bevilgningene til samferdselssektoren blir kuttet. Hvis den fornuftige måten å gjøre det på, den prosjektlederen etterlyser, vil gjøre prosjektet både billigere og kjappere, samt at første del kommer der behovet er størst, burde selvsagt regjeringen reagert positivt på det.

Responsen fra statssekretær Jacob Bjelland (Sp) er derimot avmålt. Han sier til BA at en må komme tilbake til pengefordelingen når bevilgningene skal «rigges». Hvis det finnes penger, legger han til.

Det siste er mildt sagt egnet til bekymring. Riktignok er det lett å ha forståelse for at gullalderen for store bevilgninger til veibygging er på hell, men når det gjelder akkurat dette prosjektet, har ikke myndighetene noe valg. Når pengene ikke rekker til alt, er det andre prosjekter som trygt kan legges i skuffen.

Det indikerer også en undersøkelse som Sentio har utført for næringsrådet. Her peker hele 57 prosent av de tusen respondentene på ny vei og bane mellom Arna og Voss som det viktigste samferdselsprosjektet i vårt område. Det er milevis foran de andre kandidatene, Hordfast, Ringvei Øst og bybane til Åsane. Det er tall regjeringen med fordel kan merke seg, og en helt tydelig melding om hvor samferdselsbevilgningene til Vestlandet må kanaliseres først.

Når utbyggerne melder at det viktigste og mest etterlyste prosjektet på Vestlandet både kan bygges billigere og raskere, burde det vært en svært så hyggelig beskjed å få for regjeringen. Når reaksjonen er å stille spørsmål ved om det er penger å finne i det hele tatt, kan man begynne å lure på om Støre-regjeringen vil investere noe som helst i å gjøre veiene tryggere på Vestlandet.