Fredag ettermiddag sendte regjeringen ut melding om den nye, regionale koronaforskriften for Bergen og tolv omegnskommuner. For serveringsbransjen innebar innskjerpingen krav om avstand, bordplassering, munnbindbruk og sitteplasser til alle gjestene.

Selve forskriften kom ikke overraskende, den var «bestilt» fra Statsforvalteren og kommunene selv. Men tiden serveringsbransjen fikk til å forberede seg, fikk mange til å himle med øynene. Tiden fra meldingen kom til tiltakene skulle iverksettes, begrenset seg til tre og en halv time. På en fredag ettermiddag!

Reaksjonene lot naturligvis ikke vente på seg. Flere ledere i serveringsbransjen ristet oppgitt og frustrert på hodet, og sto tilbake med en rekke spørsmål om hvordan tiltakene skulle praktiseres. I tillegg måtte helsebyråden i Bergen presisere en «feil» på regjeringens nettsider. Iverksettelsen av de skjerpede koronatiltakene hadde åpenbart stort forbedringspotensial.

Det er verdt å merke seg at forvirringen og frustrasjonen regjeringen påførte serveringsbransjen kom samme dagen som ferske tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion avslørte rekordlav tillit til regjeringens pandemihåndtering. Tallene fra undersøkelsen som ble sendt ut fredag viser at bare 61 prosent av de spurte har tillit til informasjonen regjeringens sender ut. Hele 26 prosent, nesten en tredjedel, har ikke tillit til informasjonen fra regjeringen. I lys av at høy tillit blir sett på som en viktig grunn til at Norge tross alt har håndtert pandemien godt, er dette alvorlige tall. Hvis man legger til at tilliten de siste ukene har falt med ti prosent, blir situasjonen enda mer alvorlig.

Reaksjonen fra aktørene i serveringsbransjen viser at næringen absolutt ønsker å følge de råd og regler de blir pålagt. Men når man ikke får tid til å områ seg og forberede store endringer, faller naturligvis tilliten til de som fatter vedtakene. Det er et tillitsfall regjeringens må påta seg ansvaret for, og snarest gjøre noe med.

At de aller fleste etter snart to år er lei av pandemien, gjør ikke utgangspunktet enklere for Jonas Gahr Støre og hans mannskap. Men med de eksplosive smittetallene som har versert i blant annet Bergen og omegnskommunene de siste ukene, er tillit til regjeringens håndtering viktigere enn noen gang. Den styrkes ikke av måten serveringsbransjen ble behandlet på før helgen.