For en uke siden la byrådet i Bergen frem sitt budsjettforslag for 2023.

– For oss var det svært skuffende lesing, sier festivalsjef i Regnbuedagene, Joakim Aadland.

I 2019 omtalte byrådet skeive som en egen gruppe i sin byrådsplattform for første gang. Det samme byrådet, som nå er inne i sin siste periode før nytt valg, sa da at de skulle styrke de skeive organisasjonene økonomisk.

– Men vi har ikke fått en eneste økning i tilskudd siden dette byrådet trådte i kraft, sier Aadland.

Mener det bare er snakk

Regnbuedagene er landets nest største Pride-festival, bak Oslo Pride.

De søkte om 1,2 millioner kroner for 2023, og er blitt tildelt 647.000 i budsjettforslaget. Utover prisjustering er det ingen økning fra i fjor, ei heller fra 2020, 2019 eller 2018.

Aadland sier han opplever at politikerne snakker på inn- og utpust om hvor viktig Regnbuedagene er for byen, men at dette ikke gjenspeiler seg i budsjettene.

– Vi har hatt god dialog med dem veldig lenge. Politikerne stiller i paradene og snakker både i appeller og ellers om hvor viktig Regnbuedagene er. Det gjør dette enda mer frustrerende.

Han påpeker at over halvparten av pengene går til sikkerhetstiltak. Kanskje også enda mer ettersom terrorhendelsen mot London pub i Oslo sannsynligvis fører til skjerpede sikkerhetskrav.

I bybudsjettet er det riktignok satt av én million kroner til den såkalte «Regnbueplanen», en ny plan for tiltak knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold. Det fikk kulturbyråd Katrine Nødtvedt og MDG gjennomslag for.

– Det har vi også gitt dem honnør for, for det er første gang de gir midler til en slik handlingsplan. Men vi vet ikke hvordan pengene blir fordelt og Regnbueplanen gir ingen forutsigbarhet. Uansett er det dumt å måtte velge mellom en synlig festival til Bergen eller informasjon til barn og unge, sier Aadland.

Mener fylket og staten bør bidra

Katrine Nødtvedt (MDG) sier hun heier på Regnbuedagene og at det var viktig for MDG å sette av midler til dem i et stramt budsjett.

På spørsmål om hvorfor Bergen kommune ikke har økt tilskuddet til Regnbuedagene siden 2018, svarer hun med å oppfordre flere gode krefter til å bli med på spleiselaget.

– Vestland fylke kunne med fordel hatt et fast bidrag. Regnbuedagene er en viktig festival og organisasjon for skeive miljøer i hele fylket, ikke bare i Bergen, likevel har de ingen fast støtte derfra. Staten burde også bidra mer til Pride-markeringene utenfor Oslo, og Regnbuedagene var blant tiltakene jeg har spilt inn at bør prioriteres i statsbudsjettet for 2023, sier hun.

Nødtvedt sier det er for tidlig å si hvordan millionen til «Regnbueplanen» blir fordelt, men at det skal bli avklart tidlig på nyåret.

Står igjen med to valg

Aadland er ikke den eneste som er skuffet over årets budsjett.

Byrådet har med god grunn sett seg nødt til å spare der de kan, ettersom prisene på det meste har steget mer enn man kunne ha forventet det siste året. Det har ført til at byrådet har foreslått å forskyve på flere investeringer - til og med annullere noen helt.

Aadland mener likevel de har fått alt for lite og sier de nå har to valg:

– Vi må enten si opp den ene stillingen vi har, altså min stilling som daglig leder. Eller så må vi nedskalere festivalen betraktelig. Det første alternativet vil føre til at Regnbuedagene, en festival med 50.000 besøkende og 80 arrangementer, ikke har noen til å drifte festivalen. Det andre alternativet vil føre til at vi må skrinlegge arrangementer som Pride Park, potensielt sett andre arrangementer også.

Håpet til Aadland nå er at noen kjemper for dem i forhandlingene, eller at de får ny og uventet hjelp fra næringslivet. Foruten salgsinntekter er det per i dag kommunen og noen få andre sponsorer som finansierer festivalen.

– Kommunen gir dere penger. Bør dere ikke heller sikte mot fylket eller staten for å få mer støtte?

– Det er supert at Nødtvedt står på vår side mot fylke og staten, men jeg tror ikke det hjelper å skyve ansvaret over på andre. Jeg har selv prøvd å få oss inn i fylkets budsjett i ti år. Vi takker ja til Nødtvedts hjelp med å komme inn i statsbudsjettet, men jeg ser på det som nærmest umulig. Det tok Oslo Pride 30 år å få det til, sier Aadland.

– Vestland må se alt i en helhet

Stian Jean Opedal Davies (Ap) er leder i hovedutvalget for kultur, idrett og inkludering i Vestland fylkesting. Han sier seg enig i at Regnbuedagene er viktig for Vestland så vel som Bergen, men minner om at det er flere Pride-festivaler i fylket.

– Så vi må se alt i en helhet. Om kulturbyråden mener festivalen i Bergen fortjener mer penger, så har jo Bergen kommune økonomiske muskler til å prioritere lokalt.

Davies sier de får se hva det er rom for i budsjettet for 2023, som de jobber med nå. Samtidig påpeker han at det finnes flere tilskuddsordninger hvor Regnbuedagene kan søke, uten at de har gjort det.

– Blant annet «Tilskot til inkludering og mangfald». De fikk også penger i 2021 fra en annen tilskuddsordning, sier han.