Reiselivskrisen: – Surrealistisk, bekymringsfullt og veldig alvorlig!

Hver tredje reiselivsbedrift i Bergen frykter konkurs innen nyttår. Nav melder om en strøm av nye permitterte.