Rune Kristian Monsen er administrerende direktør i Toma Facility Norge AS, et av de største renholdsselskapene i Norge, med over 4000 ansatte.

– Vi er svært overrasket og bekymret over at ikke renhold og skadesanering er med på regjeringens liste over kritiske samfunnsfunksjoner som har rett til barnepass, sier Monsen.

Saken fortsetter under bildet.

– Ikke bare har vi et daglig ansvar for renhold på sykehus og andre helseinstitusjoner, men etter koronasmitten mottar vi daglig kunder som ønsker utvidet renhold og smittevask. Når vi da forventer en strøm av henvendelser fra våre ansatte som ikke kan komme seg på jobb fordi de mangler barnepass, kan det bli et enormt samfunnsproblem, sier Monsen.

– Vi, sammen med resten av renholdsbransjen, vil nå få store utfordringer med å levere nok renholdspersonell fremover. Det er derfor så viktig at regjeringen nå kjenner sitt ansvar og tydeliggjør hvilke kritiske samfunnsfunksjoner som har rett til barnepass.

– Man skriker etter desinfisering og tiltak for å redusere risiko for smitte, og så lammer man en hel arbeidsgruppe som skal utføre dette arbeidet, sier Monsen.

Har første prioritet

Leder av NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn støtter opp om Monsens opprop og sier det jobbes iherdig med å få ansatte i renholdsbransjen som leverer renhold på kritiske lokasjoner og institusjoner, inn på listen som gir rett til barnepass.

Saken fortsetter under bildet.

– Vi forventer en rask avklaring fra regjeringen om å få kategorisert renholdsarbeidere på lik linje med andre yrkesgrupper som er kategorisert som kritiske. Samfunnskritiske funksjoner som sykehus og trafikknutepunkt vil ikke kunne fungere i særlig lang tid om ikke støttefunksjonene til disse også fungerer. Da har vi raskt en uholdbar situasjon, sier Kaltenborn.

Kaltenborn sier de merker stor uro i bedriftene om hvordan de skal håndtere situasjonen.

– Bedriftene er veldig motiverte for å delta i denne dugnaden som vi nå står ovenfor, men de trenger avklaringer som gjør at de vet at de har ansatte å sende på jobb. Derfor er avklaringen om rett til barnepass ekstremt viktig å få på plass, helst i løpet av helgen.

Kritiske samfunnsfunksjoner

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) regnes følgende 15 funksjoner som kritiske for samfunnet:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene