Skrev bombetrussel i kommentarfelt. Det endte i retten.

Mannen skrev bombetrussel mot akuttmottaket for flyktninger på Ågotnes i november i fjor. Nå er han dømt til ubetinget fengsel.

Mannen skrev bombetrussel mot akuttmottaket for flyktninger på Ågotnes i november i fjor. Nå er han dømt til ubetinget fengsel. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

44-åringen skrev grov trussel mot flyktningmottaket på Ågotnes i BTs kommentarfelt. Nå er han dømt til fengsel i 15 dager.

DEL

«Dette er en bombetrussel mot Ågotnes CCB. Disse flyktningene blir bombet til helvete. Innen 2 timer», skrev mannen 3. november i fjor i BTs kommentarfelt under en sak om flyktningmottaket på Ågotnes. 

Les også: Mottok bombetrussel: – Det er trasig for beboerne

44-åringen forklarte at han var alene i leiligheten sin på kvelden, og hadde drukket flere øl. Han diskuterte med venner på nettet om flyktningspørsmål og angrep på asylmottak som hadde skjedd i Sverige den seneste tiden.

Klokken 02 skrev han kommentaren på BT under fullt navn, og med profilbilde. Kommentaren ble også sporet til hans IP-adresse.

Husker ikke

Selv husker ikke mannen at han skrev kommentaren, men erkjente at den må ha vært skrev av ham.

Retten mener trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt, og mente den var fremsatt uprovosert.

«En trussel om at en gruppe mennesker skal bli «bombet til helvete» er å anse som en massedrapstrussel som klart er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, både for dem trusselen direkte angår og i samfunnet for øvrig», heter det i dommen.

Det ble lagt avgjørende vekt på at trusselen var rettet direkte mot mennesker som hadde kjennetegnet at de var flyktninger ved akuttmottaket på Ågotnes.

Følte urettferdighet

Den tiltalte er arbeidsledig, og forklarte at han var frustrert og bekymret over bosituasjonen for hans ekskone og deres to barn.

Han forklarte videre at han ikke har noe i mot at mennesker får hjelp, men at han kan ha følt på en urettferdighet for at det kom flyktninger som fikk tak over hodet mens hans familie var norske statsborgere som ikke fikk den hjelpen de trengte.

Dette la retten til grunn, men mener at dette også støttet opp under at trusselen var motivert av de fornærmedes nasjonalitet og etnisitet.

«Retten viser videre til at trusselen ble fremsatt mot en sårbar gruppe mennesker. Også dette taler for at trusselen må anses som grov», står det i dommen.

15 dagers fengsel

44-åringen er ikke tidligere straffedømt for forhold som er relevante i forhold til straffeutmålingen. Retten mener tiltalen var grov, men i det nedre sjiktet av grove trusler.

Mannen ble dømt til 15 dagers ubetinget fengsel. Aktor la ned påstand om fengsel i 25 dager. Han ble ikke dømt til å betale saksomkostninger.

Artikkeltags