Rettsstaten gjeld også for falne kvinner

Av

Kva er det med kvinnene i kalifatet som gjer at ei norsk regjering sprengjest?