Roger Valhammer har sagt at rådene var entydige. Men i kommunen var ekspertene uenige.

Byrådsleder Roger Valhammer har kalt rådet om fempersons-regelen for entydig. Men i realiteten var det medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen og etatsdirektør Kjell Wolff sine syn som vant over smittevernlege Karina Koller Løland sitt råd.