Gå til sidens hovedinnhold

Er leksehjelp løsningen?

Amalie Nilssen

Elev ved Rothaugen skole.

Artikkelen er over 5 år gammel

Hver dag er det av ulike grunner noen som sliter med å få gjort leksene som skolen krever. Dette er trist for de det gjelder fordi elevene ofte blir liggende langt etter i undervisningen og ikke klarer å følge med i fagene. Er leksehjelp løsningen ?

Bergen Kommune plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen. Kommunen kan fordele leksehjelpen fritt på 1.-10. årstrinn. Leksehjelpen skal gi elevene hjelp med skolearbeidet, og regnes ikke som en del av opplæringen, men skal ses i sammenheng med denne. Det er frivillig om man vil delta. På kommunens hjemmeside står det at kommunen plikter å informere foreldrene om retten til leksehjelp og tilbudet som gis. Formålet med leksehjelpen er å gi elevene støtte i læringsarbeidet, mestringsfølelse, gi gode rammer for selvstendig arbeid og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Jeg er selv elev ved Rothaugen skole 9ende trinn. Fra jeg begynte på barneskolen og frem til i dag har jeg ikke benyttet meg mye av tilbudet om leksehjelp. Dette har flere grunner. Først og fremst siden jeg ikke har følt behov for å ta del i dette tilbudet. Dette fordi jeg har vært istand til å følge med i timene på skolen, og har klart å følge skolearbeidet hjemme.

Jeg må innrømme at jeg av og til har fått god støtte og hjelp av foreldrene mine når jeg har stått fast med leksene. Jeg mener likevel at det er trygt å vite at det finnes et alternativ til leksehjelp uten å involvere foreldrene mine. Etter min mening anbefaler jeg leksehjelp til de som ikke har så mange som kan hjelpe dem hjemme. Det er et utrolig bra tilbud og bør absolutt benyttes mye mer enn det er i dag.

Det er også viktig å se at det kan være noen ulemper med leksehjelp ordningen. Jeg opplever idag at enkelte elever ikke velger å bruke leksehjelp på grunn av frykt for hva andre skal tenke om deg. Enkelte føler at det er nedverdigende å be om hjelp til lekser. Følelsen av å ikke bli akseptert, strekke til og sett ned på, kan være en grunn til at noen ikke velger å bruke tilbudet om leksehjelp.

 En løsning på dette kunne vært en leksefri skole hvor det ble avsatt tid som en del av skoletiden til lekser. Lærere kunne da vært tilstede og hjulpet til med leksearbeid. Dette ville fjernet faren for at noen ville falle utenfor, fordi alle hadde det samme tilbudet om hjelp.

Selv om det er både fordeler og ulemper med leksehjelpordninger, mener jeg at fordelene er viktigere enn ulempene. Det er derfor viktig å kunne tilby leksehjelp utfra hva hver enkelt elev sitt nivå i de enkelte fagene er. Det vil si at selv om du er flink i ett fag må du kunne få tilbud om hjelp. Derfor sier jeg :Ja til fordelen med leksehjelp for alle elever i skoletiden

Kommentarer til denne saken