Gå til sidens hovedinnhold

Gestapo - Hemmelig politi eller menneskeslaktere

Artikkelen er over 5 år gammel

Gestapo er en av de mest dødelig organisasjonene som har eksistert. Også her i Norge krevde de mange liv. Men det er ingenting sammenliknet med hva de gjorde i andre land. For som du kanskje vet, ble nordmenn behandlet ganske bra av tyskerne. Dette var fordi i raselæren som nazismen bygger på, sto vi nordmenn helt på toppen av systemet. Faktisk ble vi nesten sett på som bedre enn tyskerne selv. I denne artikkelen vil du få lære mer om Gestapo, hovedsakelig her i Norge, men også litt i utlandet.

Du skal snart få vite mye om hvem Gestapo og hva de gjorde mot jøder og andre. Men før jeg kan komme mer inn på det, er det viktig at du vet hva Gestapo var og hvorfor de ble opprettet.

Allerede før krigen var startet, ble ting endret over hele Tyskland. Hitler ble utnevnt til rikskansler i 1933 og overtok blant annet det tyske politiet. Samme år ble Gestapo opprettet som et prøyssisk politi under ledelse av Herman Göring. Navnet Gestapo er en forkortelse for “Geheime Staatspolizei” som er tysk for hemmelig statspoliti. Da Göring fikk ansvar for statspolitiet reformerte han det og fylte rekkene med erklærte nazister. Målet var å få et politi som kunne slå hardt på alle fiender. Men allerede året etterpå måtte Göring overlate Gestapo til Heinrich Himmler. Under Himmler utviklet Gestapo seg fra å være et prøyssisk politi til å bli et av de mest fryktede hemmelige organisasjonene som har eksistert. De var hevet over alle vanlige lover og kunne drepe, torturere og deportere folk som var frifunnet i retten. De kunne til og med ta folk uten rettergang. Og det er dette politiet du skal få høre mer om nå, hva de gjorde og hvordan de gjorde det. Både her i Norge og over hele Europa.

Som nevnt tidligere, så tyskerne på nordmennene som et av de aller edleste folkeslag. Men det forhindret dem ikke i å gjøre forferdelige ting med dem de så på som trusler mot “Det tredje riket” (et annet navn på nazistaten). Medlemmer av den norske motstandsbevegelsen ble henrettet og torturert på de mest hensynsløse måtene du kan forestille deg. I Bergen, Oslo og andre store byer i Norge opprettet Gestapo egne hovedkvarter og torturkamre hvor de forhørte lokale motstandskjempere og uskyldige på det aller grusomste. Gestapohuset i Bergen var en fryktet bygning for alle bergensere. Innbyggerne var redde for å gå i nærheten av det fordi det gikk ryktet om at folk hadde sett “fanger” hoppe ut fra de høyeste etasjene for å ta selvmord. I tillegg kunne forbipasserende høre de mest grusomme skrikene og umenneskelige lyder.

Et kjennetegn med Gestapo var at det helt ekstremt effektive på å infiltrere organisasjoner de skulle eliminere. De var også veldig kjente for å tilby de lokale lukrative avtaler som bedre bustad, penger eller andre goder dersom de hjalp dem. Ofte var det også de lokale som utførte tortureringen. Lokale bødler var ofte de mest fryktede. Dette var fordi de kjente så godt de lokale og kunne bryte dem ned ekstremt fort. I tillegg var de ofte ekstra brutale fordi de ville imponere nazistene i håp om å bli forfremmet. Den aller mest kjente nordmannen som gikk i tjeneste for Gestapo var Henry Rinnan i Oslo. Han var kjent for å være en brutal og hensynsløs bøddel. Etter krigen ble han dømt for landsforræderi.

Ute i Europa var Gestapo noe annet. Innbyggerne i land som Polen og Tsjekkia ble ikke sett på som like edle folk som nordmennene. Her var Gestapo var her mye mindre hemmelig. Der gjennomførte de, på ordre fra Tyskland, massemord og drap på fanger for å vise makt. Et eksempel er at etter Reynard Heidrich ble drept i Tsjekkia, ordret Hitler at 10 000 tilfeldige tsjekkere skulle henrettes.

Så for å oppsummere var Gestapo Hitlers hemmelige politi som skulle henrette og eliminere alle elementer som kunne true nazistenes sak. De var hevet over alle lover og kunne gjennomføre alle forbrytelser uten å stilles til ansvar.

https://snl.no/SS

https://snl.no/Heinrich_Himmler

https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007407

http://e-publications.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/epages/online/his/his201409/hisno201409/

https://snl.no/Gestapo

Norske offiserer i Waffen-SS av Geir Brenden, Tommy Natedal og Knut Flovik Thoresen. Utgitt i 2013 av forlaget Historie og Kultur.

Foredrag med Augus Ratkhe.

Kommentarer til denne saken