Tidligere rusavhengige blir forskere

(Fra venstre) Tidligere rusavhengige Sindre Remme Strand skal forske på verdighet sammen med postdoktor Oscar Tranvåg og Odd Roar Hana. Sistnevnte har selv slitt med avhengighet i mange år.

(Fra venstre) Tidligere rusavhengige Sindre Remme Strand skal forske på verdighet sammen med postdoktor Oscar Tranvåg og Odd Roar Hana. Sistnevnte har selv slitt med avhengighet i mange år. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Én forsker, pårørende og tidligere rusavhengige skal sammen finne ut av hvordan helsepersonell kan unngå å krenke rusavhengige.

DEL

RUVER. Navnet er satt sammen av ordene rusavhengighet og verdighet.

Siden i fjor har en noe spesiell forskergruppe hatt ti møter, hvor de har diskutert hvordan de skal undersøke hva verdighet i møte med helsepersonell betyr for rusavhengige.

– Etter nyttår håper vi på å starte opp med intervjuer. Vi skal foreta enkeltintervju med personer som ruser seg, mens de som har klart å komme seg ut av rusen skal intervjues i en grupper, sier Oscar Tranvåg, postdoktor ved UiB.

En verdig behandling

Det som er spesielt med forskergruppen, er at medforskerne som selv har slitt med rus, skal stille spørsmålene sammen med Tranvåg.

– De stiller spørsmål som jeg aldri hadde kommet på, sier Tranvåg, som er leder av RUVER-prosjektet.

Blant de ti personene som er være med i gruppen, er Sindre Remme Strand og Odd Roar Hana. De to har vært avhengige av ulike rusmidler, men begge vet hvordan de vil bli møtt av helsearbeidere. Ikke minst hvordan de ikke vil bli møtt.

– Jeg sprakk mens jeg gikk på LAR. Jeg oppsøkte hjelp. Ventet i flere timer, men de kunne ikke hjelpe meg. Grunnen til det var at det var sommerferie, forteller Sindre oppgitt.

– Det hele startet en ond sirkel. Jeg endte opp i Nygårdsparken igjen, forteller Sindre.

Til slutt klarte han å komme seg ut av rusen. Han har også sluttet i LAR.

– Måten helsevesenet møter rusavhengige på, er ikke god nok, sier Sindre.

– Det vi ønsker med vårt prosjekt, er å utvikle kunnskap som kan hjelpe helsepersonell til å fremme verdighet, og å unngå å krenke rusavhengige menneskers verdighet, sier Tranvåg.

Til slutt skal resultatene fra studien publiseres i en rapport.

Da han møtte Oscar

Intervjuene av de rusavhengige skal skje der de oppholder seg. De må rett og slett ut på leting.

– Det blir spesielt vanskelig med tanke på den gruppen jeg tilhører. Alkoholikerne. De går ikke for eksempel ikke på Strax-huset. De sitter hjemme og drikker. Det er fryktelig mye skam inne i bildet, sier Odd Roar Hana.

– Mange kan vi nå via MO-sentrene, sier Tranvåg.

Gruppen er en av de første i Norge som baserer seg i stor grad på brukermedvirkning.

– Det betyr utrolig mye for meg å være med på dette. Det skaper mestringsfølelse, og jeg holder meg edru, sier Odd Roar.

– Jeg opplevde å bli behandlet verdighet av en helsearbeidet for ett år siden, og derfor sitter jeg her i dag. Jeg møtte Oscar. Forhåpentligvis kan dette føre til noe godt.

Artikkeltags