– Mer lindring enn behandling

UT AV RUS: Den statlige spesialhelsetjenesten driver mer med lindring enn behandling, mener pastor Audun Hellemann i Oppstandelseskirken og Kjell Sande i Kafe Lazarus. ARKIVFOTO: DAG BJØRNDAL

UT AV RUS: Den statlige spesialhelsetjenesten driver mer med lindring enn behandling, mener pastor Audun Hellemann i Oppstandelseskirken og Kjell Sande i Kafe Lazarus. ARKIVFOTO: DAG BJØRNDAL

Artikkelen er over 1 år gammel

– Den offentlige rusomsorgen er for opptatt av å lære folk å leve med rus, fremfor å frigjøre folk fra den, mener kristne ledere.

DEL

– Ved siden av spesialisthelsetjenesten vil vi hjelpe rusavhengige til å ta tak i sine egne liv. Vi skal bidra med omsorg og motivasjonsbygging, sier pastor Audun Hellemann i Oppstandelseskirken i Bergen til BA.

Sammen med leder for Kafe Lazarus, Kjell Sande, hevder han å uttale seg på vegne kristenfolk og en del andre organisasjoner som driver med omsorg og rehabilitering av rusmisbrukere i byen vår.

– Driver lindring

Nå har de lagt frem en plan for kommunen, der de i elleve punkter lanserer en oppskrift på å få folk ut av rushelvetet.

– De siste årene er det satset mye penger på å få ned antall dødsfall etter overdoser. Dette er viktig, men nå må det satses mer på å få mennesker ut av rusen, sier de to.

– Den statlige spesialhelsetjenesten driver mer med korttidspleie og lindring enn behandling. De kristne behandlingssentrene har gode resultater gjennom å vise omsorg og skape motivasjon. Hadde vi fått mer i støtte, kunne vi fått enda flere vekk fra rus, sier Hellemann.

Jesus-faktoren

Han viser til at steder som Rusomsorg Vest og ikke minst Evangeliesenteret har fått mange ut av rus:

Evangeliesenteret har fått 100 rusfrie i året, mens Rusomsorg Vest, som tidligere lå på Lindås, har fått 30–40 ut av rus siden 2010, hevder de to lederne.

– Slike tiltak må oppmuntres, ikke hindres, sier Hellemann.

– Hva gjør at to vel middelaldrende menn tror de kan løse dette problemet bedre enn godt utdannede spesialister?

– Spesialister og spesialister? Vi kan være en forskjell ved å tilby omsorg og motivasjonstrening. Dette er sunn fornuft, sier Hellemann.

– Men også Jesus-faktoren er viktig, legger Kjell Sande til.

– Når vi gir folk et nytt livsgrunnlag skjer det noe. Et godt livsgrunnlag gir håp, og uten håp faller det ofte. Vi tilbyr et godt miljø, vennskap og ansatte som ikke bare jobber fra åtte til fire, sier Sande.

Velger gratis

Kafe Lazarus, som han leder, er på Engen, og forsøker gjennom å servere mat og tilby blant annet frisørtjenester å bygge nettverk.

– I samarbeid med Oppstandelseskirken vil vi bli kjent med rusmisbrukerne, skape tillit og gjennom dette få folk i rehabilitering, sier Sand.

Problemet er, ifølge ham, at de som trenger det heller velger gratis behandling i de offentlige tilbudene fremfor å søke seg til rehabilitering i de private kristne institusjonene, der de må bidra med penger selv.

– Hadde vi fått mer støtte kunne vi også gjort dette gratis. Med den støtten vi fortjener, kan også den faglige kvaliteten heves, sier de to.

De to sier de er opptatt av å ikke «sykeliggjøre rusmisbrukerne for ensidig».

– Vi anerkjenner at mange av rusmisbrukerne har vanskelig bakgrunn, men de har også et ansvar for livet de lever og de valgene de tar. Når de tar imot hjelp og finner et nytt livsgrunnlag, frigjøres det store ressurser i den enkelte, som også kan komme samfunnet til gode, mener de.

Elleve punkter

De elleve punktene innbefatter disse sakene:

* En ny prioritering, der det offentlige også satser på tiltak som får mennesker ut av rus.

* Oppruste, ikke nedprioritere de kristne sentrene.

* Opprette senter for å motivere folk som skal inn på de kristne sentrene.

* Omsorg, fellesskap og kjærlighet i behandlingen.

* Ettervernboliger med tilsyn og videre oppfølging.

* Få folk i arbeid og utdannelse.

* En holdningsendring og inkluderende fellesskap i byen vår.

* Samarbeid mellom alle gode krefter og instanser.

Forslagene er lagt frem for byråd Erlend Horn (V) i et møte i oktober, uten at de fikk særlig respons.

– De ble egentlig ikke kommentert av byråden. vi ble i stedet møtt med kommunens anbudsregler, som for tiden holder ute både Evangeliesenteret og lokale kristne sentre, sier Hellemann.

- Ingen påvirkning

Nå ønsker de to kristne lederne at byrådet tenker gjennom saken en gang til.

Byråd Erlend Horn (V) sender følgende kommentar på e-post:

– Det viktigste for oss er at rusmiddelavhengige i byen vår får god behandling. De som ønsker hjelp til å komme seg ut av rusavhengigheten skal selvsagt få det. For meg er det viktig å formidle til alle aktører i rusomsorgen at kvalitetskravene er de samme, uavhengig av om man er en kristen aktør, eller ikke. Politikere behandler ikke anbud, det er det fagfolk som gjør. Derfor har ikke jeg noe påvirkning på hvem som vinner anbudene, skriver Horn.

Artikkeltags