Gå til sidens hovedinnhold

Mandag blir det dyrere

Artikkelen er over 5 år gammel

Fra mandag av koster det mer å passere bomringen. Men bare i rushet.

Omtrent ett år etter at bystyret i Bergen vedtok ordningen, innføres det mandag rushtidsavgiften.

Målet med tiltaket er å redusere trafikken i de periodene med tettest trafikk og lange køer, men også for å minske miljøbelastningen.

LES OGSÅ: Vil ha bompenger til 225 kroner på dager med dårlig luft

Etter ett år skal rushtidsavgifts-ordningen evalueres. Dersom det viser seg at den ikke gir forventet trafikkreduksjon i rushtiden, skal nødvendige endringer foretas.

LES OGSÅ: Slik vil køprising slå ut i de ulike bydelene

Så mye koster det

For lette kjøretøy, vil det koste 45 kroner i rushet, mellom klokken 06.30–09.00 og 14.30–16.30. Uten om dette vil det koste 19 kroner.

Tunge kjøretøy vil i rushet måtte betale 90 kroner, og ellers 38 kroner.

Takstendringen gjelder alle bomstasjoner i Bergen.

LES OGSÅ: Biltrafikken øker i Bergen (igjen)

Det er imidlertid noen som er unntatt rushtidsavgiften, blant annet motorsykler, mopeder og kjøretøy merket begravelsesfølge. EL-biler, hydrogenbiler med HY-registreringsskilt og forflytningshemmede er unntatt avgiften dersom de har AutoPass-brikke.

Uniformerte utrykningskjøretøy, sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag, kollektivtransport i rute og kjøretøy i oppdrag fra Statens vegvesen er også unntatt forutsatt at de har AutoPass-brikke.

LES OGSÅ: Kan bli forbud mot dieselbiler allerede i høst

Ordningen med 20 prosent rabatt for trafikanter med betalingsbrikke og lokal avtale om forskuddsbetaling av 2000 kroner, blir videreført. Med lokal avtale og etterskuddsbetaling vild et bli gitt 10 prosent rabatt. Passeringstiltak og timeregel blir videreført som i dag

Ser forbedringer i andre byer

I 2012 skrev Aftenposten at Trondheim hadde klart å redusere biltrafikken med 10 prosent, og var det eneste av de fire byområdene som hadde oppnådd Samferdselsdepartementets målsetting. Forbedringen skal ha skjedd etter at de først bygget ut kollektivtrafikken, før bompengeringen ble gjenetablert i 2012 med køprising.

I 2013 innførte også Kristiansand ordningen. Trafikken har i rushtiden gått ned med 3,2 prosent, sammenlignet med året før. Totalt har trafikken i byen blitt redusert med 1,1 prosent.

NTB skriver at Stockholm og Milano har redusert biltrafikken med henholdsvis 15 prosent og 12 prosent innenfor bomringen.

London har fra 2002 til 2007 registrert en nedgang på 21 prosent siden innføringen av køprisingen i 2003.

Kommentarer til denne saken