Til tross for at jeg selv var russ i fjor og kanskje er litt misunnelig på årets russ, unner jeg dem alt godt. Men en skulkefest er ikke veien å gå. Årets russekull fortjener tidenes fest, og meg - med mange flere, unner dem å ta igjen all den tapte tiden.

Det jeg derimot ikke unner dem er flere måneder med tapt læring. Med en fraværende fraværsgrense, avlyste eksamener og mindre midler til tetting av kunnskapshull - i tillegg til en pågående russefeiring - er veien kort til å dra seg i sengen etter en lang natt på rulling fremfor å dra på skolen.

Det er ikke så rart, det skjønner de fleste, men da trenger vi en regjering som faktisk stiller elevene til ansvar for å møte opp og fullføre de siste viktigste månedene på videregående, ikke en regjering som kaster alt ansvaret fra seg. Det fortjener ikke elevene!

Årets eksamen ble avlyst allerede i februar. Med så liten ekstern motivasjon for å møte opp på skolen, krever det stor indre motivasjon fra elevene. Det ansvaret kan ikke ligge på elevene alene. Hadde det vært meg selv, tror jeg ikke at jeg hadde vært alene om å utnytte situasjonen. Spørsmålet er om dette fører til god læring på skolen?

Erfaringsmessig sitter jeg kanskje igjen med noen kunnskapshull etter å ha gjennomført videregående skole i fjor. Hvorfor? Jo, fordi etter de avlyste eksamenene trengte vi ikke å lære oss alt, men måtte bare prestere på de avsluttende prøvene for å få standpunkt.

Koronasituasjonen gjorde også at prøvene kunne gjennomføres hjemmefra, ofte med hjelpemidler. For mange elever fungerer nok dette greit, men det er ikke de elevene som gjør det rimelig godt fra før jeg er bekymret for. Det er de elevene som trenger en skole som stiller krav, pusher deg frem mot eksamen og ser deg hver eneste dag som trenger en fraværsgrense.

Jeg unner selvfølgelig årets russekull en god feiring, men man kan ikke være så naive og bare glemme at det kommer en tid etter russefeiringen. De fleste skal etter videregående skole videre til høyere utdanning hvor det settes enda høyere krav enn det det gjøres på videregående skole. Der MÅ man ha eksamen og man MÅ benytte seg av store deler av det man har lært seg på videregående.

Er det slik regjeringen har tenkt å bygge et robust videregående kull som er klar for livet videre, uten å tette kunnskapshullene, uten eksamen og uten krav til å møte opp? Skal det bare være opp til elevene selv å sørge egen skolegang?

For meg virker det som om at Tonje Brenna tror hun er den “kule” tanten, men som egentlig bare er uansvarlig. Tenker at alt skal ordne seg, og at elevene selv har kontroll på dette. Eksamen? Nææ, ordner seg sikkert.

Fravær? Nææ, bare møt opp på det viktigste. Ting flyter helt fritt, og lærerne har ikke mulighet til å stille krav på samme måte som før.

Regjeringens håndtering av eksamen, fraværsgrense og tetting av kunnskapshull viser at de ikke tar elevene på videregående skole på alvor. De tenker rett og slett at det ikke er så nøye å stille krav til elevene. Videregående skal vel ikke bare være et oppholdssted, eller? Eller et sted hvor du kommer og går når du ønsker? Det er på tide at Regjeringen begynner å føre en ansvarlig skolepolitikk og vise at de faktisk bryr seg om elevene!