Det tok bare noen timer en lørdagsnatt, så gikk bommene ned i år igjen. Politiet har valgt å stenge parkeringsplassen ved Hordnesskogen og området i Laguneparken for russesamlinger. Når russebusser og -biler nå blir tvunget ut på veien, er det ingen overraskelse om andre områder følger etter. Det er nærmest en årlige øvelse, noe som klart indikerer et problem som trenger en mer permanent løsning.

Politiets argumenter er for så vidt forståelige nok. I området ved Laguneparken er høylytt festing og «rulling» med russebusser i seg selv gode argumenter for å innføre «russeforbud». I Hordnesskogen bød forrige helg blant annet på overstadig berusede personer og åpenlys omsetning av narkotiske stoffer. Noen av deltakerne skal ha vært helt nede i 13-årsalderen. Russebussene tiltrekker seg mange som har ingenting på russearrangementer å gjøre.

Det spørs likevel om politiet vil oppnå noe særlig ved nok en gang å stenge Hordnesskogen for russeansamlinger. Festen er jo uansett knapt nok startet, og russen, enten de tilhører busser eller ikke, vil garantert finne andre steder å oppholde seg. Mer mobilitet kan i seg selv øke risikoen i russefeiringen. De som ikke er russ, enten det er 13-åringer eller eldre som finner et «marked» her, vil garantert følge etter. Slik sett blir problemene bare flyttet, og ikke løst. Narkotikahandel, for eksempel, er jo like ulovlig og uakseptabelt uansett hvor det finner sted.

Derfor er det også innvendinger mot at russen også i år blir stengt ute fra parkeringsplassen i Hordnesskogen. En av natteravnene som var til stede og observerte hendelsene forrige helg, sier til BA at han er skeptisk til stengingen. Han peker på at det kan være bedre å vite hvor russen oppholder seg, slik at natteravner, politi og andre som skal eller vil passe på festen, vet hvor de skal legge veien.

Utfordringen med å finne et sted å være er en årlig utfordring, som blir bredt omtalt i media. Også i fjor ble Hordnesskogen stengt for russefester. Tidligere har russen blir sendt bort fra blant annet Fanafjellet, parkeringsplassen ved Ikea i Åsane og Slettebakken. I fjor var også Skjoldabukten et problemområde.

Noe ansvar må selvsagt ungdom som feirer at 13 års skolegang er over, ta selv. En treukers fest i områder med mange naboer er naturligvis ingen god løsning. Det bør også de unge voksne forstå, og gjøre en innsats for å unngå.

Men siden problemet synes å være nærmest kronisk, ville det være av det gode om folkevalgte også brukte litt mer tid og ressurser på å finne varige løsninger. For tre år siden tok Høyre et initiativ for å, bokstavelig talt, parkere problemet. Da ble blant annet Kokstadflaten, Hordnesskogen, Fanafjellet og Koengen trukket frem som mulige tilholdssteder for den festende ungdommen. Initiativet ser ut til å ha rent ut i sanden. Det kan med fordel trekkes frem igjen.