Tirsdag ble det kjent at en rekke stortingspolitikere og flere statsråder takker nei til å prioriteres i vaksinekøen. Flere av dem kritiserer også regjeringens beslutning.

Helseminister Bent Høie (H), Sylvi Listhaug (FrP), Audun Lysbakken (SV), Siv Jensen (FrP), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Bjørnar Moxnes (Rødt) er blant dem som heller venter på tur, skriver NTB.

Ruth Grung (Ap) er stortingsrepresentant fra Bergen. 62-åringen er blant dem som har takket ja til å få vaksine på Akershus festing i dag, onsdag.

– Jeg fikk samtidig tilbud om å få første dose hjemme i Bergen i Sentralbadet 1. juni. Jeg fikk beskjed om at de kun ga vaksine tirsdag, onsdag og torsdag, forteller hun.

Grung forklarer at dersom hun skulle vente på å ta vaksinen i Bergen, måtte hun søke permisjon og fly frem og tilbake Oslo-Bergen.

– Mitt valg var derfor enkelt. I tillegg blir det en ekstra vaksine til andre bergensere, sier hun.

Lovpålagt å stille

Grung mener det er flere gode argumenter for at regjeringens beslutning.

– Folk må huske på at det er stor forskjell på oss som pendler og må sitte på stappfulle fly kontra de som bor i Oslo-området.

Ap-politikeren påpeker at stortingsrepresentanter er pålagt i henhold til Grunnloven å stille i Stortinget.

– Oslo har dessuten kommet mye lenger enn Bergen og andre kommuner i antall vaksinerte. Alle stortingspolitikere som pendler til Oslo har også fått mulighet til å bli vaksinert ut fra hvor langt de har kommet i Oslo. Jeg har ikke tatt imot det tilbudet, sier Grung.

Ifølge en fersk undersøkelse Opinion har gjort, svarer 72 prosent av de spurte nei til at politikere på Stortinget skal prioriteres i vaksinekøen, skriver NRK onsdag.

Grung frykter at en spisset debatt og stadig nye forslag om hvem som skal prioriteres vil svekke tilliten og oppslutning om koronatiltakene.

– Dette bygger også opp under politikerforakt, og det trenger vi ikke mer av. Det er viktig at folkevalgte kan gjøre jobben sin.

Les også

BA mener: Politiske vaksine-stikk som gir politikerforakt

Får støtte fra professor

Professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Bergen Ole Frithjof Norheim satt i ekspertutvalget som i fjor høst gå råd til FHI om hvem som burde prioriteres for vaksiner.

Han sa onsdag til NRK at det er fornuftig at politikere får vaksinen utenom den vanlige køen.

– At Norge har satt av 500 doser til særlig samfunnskritiske funksjoner, som blant annet de folkevalgte, synes jeg er riktig og velbegrunnet, sier han til NRK, og påpeker at det er i tråd med ekspertutvalgets anbefaling.


I en utredning konkluderte FHI og DSB med at det ikke var hensiktsmessig at personer med samfunnskritiske funksjoner skulle prioriteres i vaksinekøen, skriver TV 2.

Blant dem som også lot seg vaksinere onsdag, er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Saliba Andreas Korkunc (H) og Jon Georg Dale (FrP).

– Overrasket

Byrådsleder i Bergen Roger Valhammer (Ap) sier til BA at han må legge til grunn at det ligger til grunn en god beredskapsfaglig begrunnelse for regjeringens beslutning.

– Jeg var nok like overrasket som mange andre over at dette kom nå og ikke tidligere dersom det er grunnlag for det. Men jeg tenker at regjeringen må svare for dette.

Helsebyråd Beate Husa (KrF) ville ikke tatt imot et slikt tilbud om hun fikk det.

– Det er grunner som taler for og mot. Det er en veldig vanskelig avveining. Det hadde ikke vært aktuelt for meg å ta imot et slikt tilbud. Jeg forstår at det har en symboleffekt for folk og at noen kan reagerer på dette, sier hun, og legger til:

– Snart vil vi ha nok vaksiner og da vil heldigvis denne typen prioriteringsspørsmål ikke være så aktuelle lengre. Det gleder jeg meg til.

– Dårlig timing

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) bor også i Bergen. 54-åringen er blant dem som takket nei, og heller venter på tilbud fra hjemkommunen.

– Det kommer trolig i juli, og da er jeg uansett hjemme, sier hun til BA.


Hun vil ikke kritiserer verken andre som takker ja eller regjeringens beslutning.

– Jeg har tenkt lenge at i en helsekrise burde regjering og storting prioriteres av hensyn til demokratiet og lovgivende forsamling. Vi må kunne fatte lover på kort varsel, og loven krever at minst halvparten er fysisk til stede.

Toppe mener derimot at timingen er dårlig – tilbudet kommer for tett på sommerferien og i en periode med forholdsvis lite smitte.

Hun reagerer også på at Stortinget ikke har blitt konsultert.

– Nå har vi plutselig havnet i en stor diskusjon om noe vi har ikke bedt om selv.

Statsminister Erna Solberg (H) sier til VG at regjeringen har vært bevisst på vente med beredskaps-vaksinering av folkevalgte, inntil risikogruppene hadde fått vaksinen.

Toppe forstår at prioriteringen har skapt debatt.

– Det er mange som jobber i viktige yrker som ikke har fått vaksine. Da blir det slike debatter. Men man kan argumentere med demokratiet som begrunnelse, ikke for oss som privatpersoner.