Ryde ble ikke stoppet: – Vi er kjempeglade

Espen Rønneberg og Johan Olofsson i Ryde Technology kan ifølge Bergen tingrett fortsette å leie ut el-løperhjul inntil videre.

Espen Rønneberg og Johan Olofsson i Ryde Technology kan ifølge Bergen tingrett fortsette å leie ut el-løperhjul inntil videre. Foto:

Av

Bergen kommune må betale Ryde nærmere 200.000 kroner i saksomkostninger.

DEL

Vi er kjempeglade for at vi kan drive vår virksomhet videre, sier Johan Olofsson i en kort kommentar til BA.

– Vi merker oss at retten har lagt vekt på at vi drifter på en forsvarlig og fornuftig måte, og at vi har gjort tiltak for å sikre alle brukerne av byrommet, sier daglig leder Espen Rønneberg i Ryde til NTB.

Kommunen gikk til sak da selskapet etter eget forgodtbefinnende satte ut elsparkesykler uten å ha søkt om eller inngått en avtale med kommunen. Bergen tingrett avviser imidlertid kommunens krav om en umiddelbar stans av utleien.

Rønneberg understreker at selskapet ønsker en dialog med Bergen kommune om hvordan utleiedriften kan foregå framover.

– Selv om vi har vunnet saken nå, betyr ikke det at vi kjører et solorace, men vi ønsker fortsatt dialog med kommunen, slik vi har gjort hele veien, sier Rønneberg til NTB.

– Venter du at saken nå er rettslig avgjort?

– Det er ikke opp til oss, men den ballen ligger på kommunens halvdel. Så må vi forholde oss til det de kommer fram til, sier Rønneberg.

Retten dømmer også Bergen kommune til å betale Ryde 198.900 kroner i sakskostnader.

I kjennelsen gir likevel retten kommunen rett i sine punkter.

Status quo

Kommuneadvokat Karl Fartein Løseth mener kjennelsen har satt kommunen i en vanskelig situasjon.

– Vi har registrert avgjørelsen, og til tross for at retten mener vi har full anledning til å regulere utøvelsen av aktiviteten, så får vi altså ikke medhold. Det gjør situasjonen for kommunen vanskelig, sier kommuneadvokaten.

Retten sier i kjennelsen at kommunen har rett til å regulere virksomheten og at Ryde skal søke om å få drive sin virksomhet.

– Men i og med at det er en midlertidig forføyning vi har fått avslag på, og det ikke er om å gjøre for kommunen å få en avgjørelse nå, så er nok situasjonen status quo, sier Løseth.

– Om Ryde vil tilpasse seg, så er det frivillig.

– Retten er enig med oss

– Jeg tenker at dette viser at så lenge samferdselsdepartementet knoter og roter det til, så må kommunen åpenbart bruke de midlene vi har. Det er for dumt at dette er en sak som skal gå i domstolene, fordi det er noe så grunnleggende som innbyggernes og de folkevalgte sin rett til å bestemme over noe så viktig som byrommet, sier byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke.

– Jeg mener det er ganske frekt om Ryde nå fortsetter sin virksomhet etter at retten har vært så tydelig på at det kreves avtale med kommunen for å drive med utleie. Om de kjenner sin besøkelsestid avslutter de utleien i Bergen nå.

Kommunen har ennå ikke bestemt seg for om avgjørelsen fra tingretten skal ankes.

– Det er for tidlig å si noe om vi vil anke, vi må gå nøye gjennom dommen siden dette gjaldt en midlertidig forføyning, men jeg merker meg etter å ha lest dommen at retten har gitt oss rett på alt det viktigste. Retten har kommet til at kommunen har rådighet til å bestemme bruken av byrommene og gatene våre, inkludert utleie av elsparkesykler fra offentlig grunn. Med andre ord er retten enig i vårt synspunkt på saken, men er ikke enig i at kommunen har et umiddelbart behov for at Rydes aktivitet stanser opp, sier Bakke.

– Nå må regjeringen sette opp tempoet og gi nasjonale føringer som gjør det klinkende klart at det er norske byer som selv skal bestemme over egne gater.

Artikkeltags