– De skal levere et godt og attraktivt tilbud som er minst like bra som før pandemien.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Jernbanedirektoratet, Ruth Høyland Jønsrud.

20. juli kunne BA fortelle at Vy vurderte å redusere antall togavganger mellom Bergen og Oslo. Det var NRK som omtalte saken først.

Nå har BA fått stadfestet hvor store endringer det faktisk er snakk om.

Dramatisk nedgang

Den 20. juli sa kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy, at pandemien har ført til mindre reiseaktivitet, og at de var i samtaler med Jernbanedirektoratet om å redusere antall avganger fra desember. Endelig svar skulle vi få i september.

Nå sier kommunikasjonsdirektøren i Jernbanedirektoratet at de allerede har reforhandlet avtalen med Vy, som gjelder fra 1. oktober.

– Vi har reforhandlet avtalene med alle togselskap, da de har blødd gjennom hele pandemien. På de siste to årene har antall reisende vært 20 til 80 prosent lavere enn forutsatt, sier Jønsrud.

Ifølge Jønsrud har Vy ambisjoner om å vokse og utvikle tilbudet, men planene var laget slik markedet så ut før pandemien kom.

Hun mener den dramatiske nedgangen i reisende under pandemien endret forutsetningene for togselskapene.

– Vi har avtalt med Vy at de skal ha seks avganger hver dag når det er høysesong, da Bergensbanen er den fjerntogstrekningen i Norge som i størst grad brukes til feriereiser og turisme.

– Utenfor høysesong har vi avtalt at de minimum skal ha fire daglige avganger. Så kan de selv velge om de vil kjøre enda mer.

Hun sier at det ikke er en nedbygging, men en trinnvis utsatt oppbygging.

– Det er egentlig ikke et kutt, da Vy er tilbake på samme nivå som før pandemien. Ambisjonene var å øke fra fire til seks avganger hele året, men vi er fortsatt ikke tilbake til nivået slik det var før pandemien.


Må utvikle tilbudet

Ifølge Åge-Christoffer Lundeby i Vy er ingen er tjent med å kjøre Bergen-Oslo med tomme vogner.

– Vi er enige i at det er tid for å satse når kundegrunnlaget er der. Men det er mindre miljøvennlig å kjøre mange ganger med lite passasjerer, enn færre avganger med flere passasjerer.

Nestleder i Naturvernforbundet Hordaland, Tom Skauge, er bekymret.

– Det Vy gjorde i starten var veldig lovende. Eksempelvis har tog til Geilo med Vossebanen gjort det enklere å komme seg på fjellet, og mer tilgjengelig med sykkel, uttalte Skauge til BA 20. juli.

Nå virker det som at Vy går i motsatt retning igjen, noe Skauge ikke er like begeistret over.

– Få opp regulariteten, forutsigbarhet, og stabilitet. Flere avganger kan også resultere i rimeligere billettpriser, sier han.

Jernbanedirektoratet presiserer overfor BA at de kan komme til å kreve hyppigere avganger om passasjergrunnlaget endrer seg.

– Hvis det blir stor etterspørsel og markedet tar seg opp, har vi opsjoner i avtalen. Da kan vi kjøpe tjenester og pålegge dem å kjøre oftere, sier Ruth Høyland Jønsrud.