SISTE: Politiets utlendingsenhet kommer ikke til å hente Sabrin Mohammed Ali ut av landet i dag, 1. januar.

– Vi fikk nylig vite at hun ikke skal ut av landet i dag, mer enn det vet vi ikke. Nå er hun sliten og vil bare ha ro, forteller Marit Bjørsvik til BA.

BA har ikke kjennskap til hvorfor Ali ikke må reise ut av landet 1. nyttårsdag. Vi har ikke lykkes med å få kontakt med Ali eller hennes advokat lørdag.

Måtte flytte til Stord

Demonstrasjoner, appeller, debattinnlegg og Facebook-grupper. Saken til Sabrin Mohammed Ali, som bor på asylmottaket på Stord med sine to små sønner, har skapt et utrolig engasjement.

Tobarnsmoren har vært asylsøker i over syv år. BA skrev om Sabrin første gang for ett år siden, i desember 2020. Da måtte hun og barna flytte fra det nedlagte asylmottaket i Arna, til Stord. Bare det var en påkjenning i seg selv.

Nå ser det ut til at hun må forlate både Norge og sønnene. Utlendingsnemnda (UNE) har avslått alle søknader, og innen 1. januar 2022 - altså i morgen - må hun i utgangspunktet være ute av landet.

– Veldig krevende situasjon

– Det er en veldig krevende situasjon Sabrin står i nå. Det er en psykisk påkjenning av dimensjoner, sier Marit Bjørsvik til BA.

Bjørsvik, som tidligere var diakon i Ytre Arna, og nå styremedlem i organisasjonen «Mennesker i Limbo», har vært Sabrins støttespiller gjennom det hele.

Hun var initiativtakeren til at det samlet seg over hundre mennesker på Torgallmenningen onsdag denne uken, for å lytte til appeller for asylsøkerens sak. Politikere på tvers av partier uttrykte et sterkt ønske om at saken skulle utsettes og vurderes på nytt av UNE.

– Det var utrolig fint å se at det gikk an å få til et så stort og viktig arrangement på kort tid, og jeg er glad for at det var en såpass bredde politisk. Ikke bare støttet de henne, men de ser problematikken i slike saker generelt, sier Bjørsvik.

– Ikke trygt

Hvorvidt det politiske engasjementet i Bergen og Vestland har hjulpet, gjenstår å se.

Sabrin har fått avslag på alle søknader om å få bli i Norge, fordi UNE mener hun kommer fra Sudan, og ikke Eritrea slik hun selv hevder. Begrunnelsen for utvisningen er at UNE mener Sabrin har gitt uriktige opplysninger om sin identitet.

– Jeg kan ikke dra til Sudan. Det er ikke mitt land, og det er ikke trygt for meg å reise dit. Jeg er fra Eritrea, sa hun til BA onsdag.


På dette tidspunktet hadde hun ikke bestilt flybillett.

Faren til barna har fått asyl i Norge og bor i Bergen. De to sønnene deres er norske statsborgere, og de skal bo sammen med faren når moren må forlate dem. Om to år kan hun søke familiegjenforening.

Status på årets siste dag er at det er sendt inn anmodning om utsatt frist, og Sabrin venter nå på svaret. Ifølge advokaten hennes, Cecilie Schjatvet, har de ikke fått noe svar fredag ettermiddag.

Sabrin har ikke ønsket å snakke med BA denne fredagen.

Uskyldige barn

En av dem som har engasjert seg i Sabrins sak er Stords ordfører, Gaute Straume Epland (Ap). Han har selv tatt kontakt med UNE, og bedt om en ny vurdering av utsendelsen.

Til BA forteller han at saken har skapt stort engasjement i lokalsamfunnet.

– Det er veldig sterkt. Det har vært større engasjement enn i de fleste andre saker, og tverrpolitisk i tillegg. Det ble opprettet en Facebook-gruppe denne uken som fikk over 3000 medlemmer på få dager. Det sier litt.

Epland understreker at han kun kjenner til saken gjennom media, og tar derfor forbehold til at han ikke kjenner til alle detaljene i regelverket.

– Men sånn som det fremstår, går denne saken ut over to helt uskyldige barn.

– Urolig

I henvendelsen til UNE, trekker ordføreren frem nettopp dette:

«Jeg vil likevel tillate meg å understreke at barnet sitt beste skal, ut fra både Grunnloven og Barnekonvensjonen, være et grunnleggende hensyn i saker som omhandler barn, dvs. et hensyn som skal gå før andre hensyn. Jeg blir derfor urolig når jeg leser utsagn fra UNE som kan tyde på at hensynet til barnet sitt beste har måttet vike for andre hensyn i denne saken», uttaler han.

Les også

UNE bommer igjen når de utviser Sabrin!

Hva som kommer til å skje med Sabrin Mohammed Ali er fortsatt uvisst, men hun har hele veien uttrykt et sterkt ønske om å få bli i Norge, både for seg selv og for sønnenes fremtid.

Da BA pratet med henne i desember for ett år siden, fikk hun spørsmålet om hva hun vil gjøre hvis hun får innvilget opphold. Ansiktet hennes lyste opp ved tanken på den dagen.

– Da skal jeg ta utdanning og få jobb. Min drøm har alltid vært å bli advokat, men nå vil jeg være tilfreds med nesten hva som helst bare jeg får lære, får meg en jobb og bli uavhengig av andre.