– Dessverre har noe gått galt, og det er fryktelig leit at det har skjedd, sa regionsjefen i Tide til BA en høstdag for snart tre år siden.

Nå har eierselskapet HFK Bussanlegg Mannsverk fått et forelegg på 150.000 kroner for brudd på forurensningsloven.

Overfylling av tankene

Det var 29. september i 2020 leietaker Tide Buss mottok en dieselleveranse på nær 27.000 liter.

Det førte til en overfylling av tankene, som førte til at diesel ble presset inn i tankens utluftingsrør, hvor cirka 500 liter rant ut til omgivelsene.

En betydelig del av utslippet rant videre via kummer og overvannssystem til Tveitevannet - en innsjø med forekomster av de truede fugleartene sothøne og vipe, i tillegg til andre fuglearter som vandrefalk og sangsvane.

Brannvesenet fikk melding om utslippet ved 1630-tiden. Omkring én time senere, ble også politiet varslet. Det ble lagt ut lenser, og mannskapene klarte å suge opp 200-300 liter av sølet.

– Det var veldig bra at vi fant ut av det så fort, sa vaktlederen i Bergen Vann som oppdaget hvor lekkasjen stammet fra.

Etter lengre tids etterforskning konkluderer Vest politidistrikt først i slutten av august i år med at tankanleggets lufterør manglet oppsamlingsvern.

Godtar boten

I tillegg blir det slått fast at selskapet ikke hadde god nok analyse av miljørisiko knyttet til overfylling eller lekkasje fra anlegget.

Styret i HFK Bussanlegg Mannsverk behandlet forelegg fra politiet på et styremøte i forrige uke. De vedtok enstemmig å vedta straffen for bruddet på forurensningsloven.