Les Bergensavisen i 5 uker for KUN 5 kr!

Den bergenske harmen mot Bane Nor, tidligere Jernbaneverket, handler om mye mer enn et skjemmende skilt og en håpløs navnepolitikk. Sinnet er en dyp og ekte reaksjon på forfallet som følger i kjølvannet av byråkrater, konsulenter og tankeløse regelryttere.

Uten tanke på tradisjon, uten respekt for særegenhet, har Bane Nor tvunget gjennom sin «helhetlige kommunikasjon». For disse er ikke Jernbanestasjonen et byggverk. De ser ikke på bygget som en hjørnesten, et symbol som inngår i helheten vi kaller en by. Nei, stasjonen er kort og godt en sjelløs konstruksjon som skal fungere etter hensikten – verken mer eller mindre.

Derfor har Bane Nor, rasjonelt og kjølig, laget en skilt- og navneprofil som alle jernbanestasjoner blir påtvunget. Den skal være lik for alle. Sikkert for å spare kostnader på designbyrå. Men uten at det finnes spor av hensyn til at profilen også skal fungere i bykulturen den blir påtvunget.

Vi i Bergen er med rette stolt av Jernbanestasjonen. Byggverket er kronen på Bergensbanen, som kostet et statsbudsjett men bygget en nasjon. Dette gjør hele bygningsmassen til et historisk symbol av uvurderlig verdi. Skiltet hadde aldri blitt satt opp dersom Bane Nor hadde vært i stand til å ta inn et snev av denne erkjennelsen.

Derfor buldrer også harmen opp i Bergen. Skiltet blir et symbol på en kald, identitetsløs og sentralisert funksjonalisme. Hadde det vært et isolert tilfelle, ville den blitt forbigått i stillhet. Slik er det ikke: sentralstyrt ensretting er regelen alle må lystre.

Selv kommunen har føyet seg, og godkjent skiltet. Byrådet, som er ansvarlig, har imidlertid ikke ønsket å gi noen kommentarer. Forhåpentlig fordi de forstår at saken er følsom og leter etter en vei ut av ensrettingen.

Ensrettingen rammer også i luftfartens moderne monument. Når den nye terminalen står klar på Flesland er det lite som skiller den fra Gardermoen. Arkitekten som har tegnet nybygget, er den samme som har tegnet Gardermoen – og etter hvert en drøss andre flyterminaler på oppdrag av Avinor.

Statlige etater er ikke lengre bare forvaltningsorganer, men også kommersielle bedrifter som skal forvalte sin merkevare alle steder de kan. Bane Nor følger etter Avinor, som før het Luftfartsverket.

Alt vi får igjen, er sjelløs, pregløs og livløs «visuell kommunikasjon» som skal fungere likt over alt. Beklager alle merkevarekonsulenter, men dette finner vi oss ikke i. Fjern skiltet!