Derfor er Bybanen fullere enn den hadde trengt å være

Av og

Bybanen er tross forlengede vogner full i rushet. – Men teoretisk sett er det mulig å doble frekvensen og dermed kapasiteten til kollektivsystemet.