Nå er flere mot å bruke bompenger på Bybanen enn for

Stemningen har snudd. Motstanden mot bompenger øker.