Både Ringeriksbanen og E16, samt jernbane Arna-Stanghelle, er prioritert i forslaget til ny Nasjonal Transportplan (NTP) som fagetatene la frem i dag.

– Dette er en stor dag, sier Hans-Erik Ringkjøb, ordfører i Voss og styreleder i Forum Nye Bergensbanen.

– Vårt overordnede mål er å få reisetiden mellom Bergen og Oslo under fire timer, sier Ringkjøb.

– Det ser lysere ut nå enn på lenge, og vi er glad for at Bergensbanen endelig får den oppmerksomheten og de investeringene banen fortjener.

 

Den nye lederen i Forum Nye Bergensbanen, Morten Myksvoll, sier i pressemeldingen at det hviler et stort ansvar på regjeringen og stortinget.

– De må først og fremst sikre at disse viktige prosjektene står seg gjennom den politiske behandlingen, men også passe på at både Jernbaneverket og Statens vegvesen har tilstrekkelig midler og kapasitet til å få fortgang på utbyggingen, sier han og varsler at de måler ikke prioritering, men gjennomføring.

Grunnlagsdokumentene legger opp til byggestart for Ringeriksbanen i 2019, med ferdigstillelse i 2024. Samtidig blir opprustinga med plattformforlengelse på Vossebanen og dobbeltspor gjennom Ulriken fullført.