Det skriver Fylkesmannen i et brev til vegvesenet. De bekymrer seg for planlegginginen av nytt Sotra-samband.

Det samme gjør ledende byutviklingspolitikere i Bergen.

Ville ha kollektivfelt

Fylkesmannen, fylkeskommunen og de berørte kommunene ville alle ha faste kollektivfelt på det nye Sotra-sambandet.

Dette har ikke vegvesenet klart å lykkes med. Tilsynelatende har det med sikkerhetsmessige årsaker å gjøre. Fylkesmannen er skeptisk til denne forklaringen.

– Vi stiller spørsmål med det som fremkommer av vurderinger i Vegdirektoratet i forbindelse med avvikssøknad om kollektivfelt på ny bro, står det i brevet fra Fylkesmannen.

Les også om da vegvesenet ikke røpet at de var sterkt imot kollektivfelt.

Reagerer på nye mål

Statens mann i Hordaland mente at to felt skulle reserveres for kollektivtransport for å gi den bedre vilkår enn i dag.

Nå reagerer Fylkesmannen også på at Vegdirektoratet i et nylig brev har endret målet om at «all vekst i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange».

– Målet om nullvekst gjelder ikke for næringstrafikken, mener Vegdirektoratet.

– Vi mener klart at næringsrelatert persontransport inngår i næringstrafikk, repliserer Fylkesmannen.

Når nytt Sotra-samband står ferdig dreier det seg om en ny firefelts bro. Den gamle broen skal rustes opp.

Gir bilen et fortrinn

Seks felt, uten at noen er forbeholdt kollektivtransporten, gir isolert sett klare konkurransefortrinn til personbil, kommenterer Fylkesmannen.

Denne uken har det lyst rødt i luftmåleren på Danmarks Plass. BA har også omtalt at trafikkmengden i bompengeringen har hatt en minimal nedgang etter at bompengene ble doblet sommeren 2013.

Fire nye felt for biler i retning byen vil ikke hjelpe på, mener Fylkesmannen.

– Det er stikk i strid med statlige mål om at transportvekst som følge av økt befolkningsvekst i byregionene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

– Kronglete vei

Fylkesmannen spår en «ytterligere forverring» av kollektivtransportens attraktivitet da det legges opp til at busstransporten skal «veksle mellom ny firefelts vei og eksisterende vei og egne kollektivtraseer, samt tungvint kobling til bussterminalene» inn mot byen.

– Jeg deler flere av Fylkesmannens bekymringer, sier både Geir Dale (Ap) og Per Arne Larsen (V) til BA.

– Spesielt gjelder det for kombinasjonen av økt trafikkapasitet og manglende tiltak for å bedre kollektivtrafikken, spesielt manglende regulering av egne kollektivfelt på den nye broen, sier Larsen som er medlem i komité for miljø og byutvikling.

Les også: Sotra-sambandet kan bli forsinket fordi det er et OPS-prosjekt

Fylkesmannen vil ha en beregning av de negative konsekvensene for kollektivtrafikken på bordet.

Det støtter Larsen.

– En ny bro burde være en anledning til å styrke kollektivtrafikken, ikke det motsatte, mener Larsen. Dale, som leder den nysammensatte komiteen, sier at det også er en utfordring at broen ikke blir dimensjonert for en Bybane.

– Selv om det er lang tid frem til at Bybanen kommer så langt vest så tror jeg det blir vanskelig å få dette opp igjen på et senere tidspunkt, sier Dale.

Les også: Sotra-sambandet har blitt dyrere. Nå diskuterer Veivesenet kutt

Biltrafikken skal ned

Han og Larsen minner om at byrådsplattformen til de to partiene, og KrF, har som mål å redusere privatbilismen på ti prosent.

– Til sist så er det bekymringsfullt å se at det ikke er helt avklart hvordan man skal håndtere overskuddsmasser, mener Dale.

For det er omlag en million kubikk stein til overs etter tunneler og skjæringer er ferdige.

– Med tanke på den senere tids historikk rundt Liavatnet, så bør det utarbeides skikkelige planer for hvor alt dette skal plasseres, mener Dale.