Samler inn til Ole Bull Huset

Av

To spleiselag er dratt i gang for å hjelpe Ole Bull Huset over koronakneiken. Skuespiller Lykke Kristine Moen og IT-gründer Tom Georg Olsen har startet hver sin Spleis, en digital kronerulling.