Arbeidstilsynet konkluderte i sin rapport etter knivdrapet på Nav Årstad at Nav ikke hadde gjort nok for å forebygge vold og trusler. Til sammen 13 pålegg ble varslet til den statlige og kommunale delen av virksomheten.

Marianne Amundsen ble drept og hennes kollega skadet da de ble angrepet med kniv på jobb under et brukermøte 20. september. En mann (39) ble pågrepet på stedet. Han er varetektsfengslet, siktet for drap og drapsforsøk.

Nå kommer det frem at møbleringen i det sikrede samtalerommet trolig ble endret før drapet fant sted. Dersom bordet i rommet hadde stått på sin opprinnelige plass, måtte den siktede ha kommet seg over eller rundt det. Det kunne gitt de ansatte ekstra tideler eller sekunder før de ble angrepet.

I samråd med de etterlatte uttaler bistandsadvokat May Britt Løvik at «det er vondt og urovekkende at tilsynet har avdekket så vidt store mangler».

– Ikke ment å være fritt leide

I uttalelsen, som først ble omtalt i BT, tas det opp to forhold som de mener mangler i Arbeidstilsynets rapport, og som de ønsker å belyse for å sikre et enda mer helhetlig arbeid videre:

  • «I det aktuelle samtalerommet var det to dører, én for bruker og én for ansatte. Det må legges til grunn at det da ikke er ment å være fritt leide mellom dørene. Slik vi har fått opplyst det, var det aktuelle samtalerommet tidligere møblert slik at en ikke kunne gå fritt mellom dørene, men at det så var endret på en tid før drapet.»
  • «Nav sin «Minimumsstandard med krav til fysisk utforming og sikring av NAV-kontor» fastsetter at det ikke skal være mulig å låse dører til samtalerom, innenfra. Så vidt vi har fått opplyst så var det mulig å låse brukerdøren i det aktuelle rommet for drapet, fra innsiden.»

– Opplever det som sentralt

Løvik kommer til å rette en henvendelse til Arbeidstilsynet vedrørende de nevnte forhold.

– Etter hva vi har forstått, sto bordet opprinnelig plassert inntil veggen mellom de to dørene. Det er da naturlig å spørre om den opprinnelige møbleringen var gjort med tanke på sikkerheten, og om en ommøblering av rommet har senket sikkerheten, sier bistandsadvokaten til BA.

– Det fremkommer heller ikke av rapporten at døren i det aktuelle samtalerommet var mulig å låse fra innsiden, og at dette er et brudd på standarden til Nav. Det hadde vi forventet at Arbeidstilsynet hadde kartlagt og kommentert, for vi opplever det som sentralt, tilføyer hun.

Bistandsadvokaten kan ikke kommentere om døren faktisk ble låst av den siktede under angrepet.

– Ikke et krav

BA har stilt Nav flere spørsmål rundt ommøbleringen og om den kan ha svekket sikkerheten, uten å få svar.

– Jeg har stor forståelse for at de etterlatte ønsker så mange svar som mulig etter denne tragiske hendelsen. Vi har et sterkt ønske om å gi dem disse svarene, og har gitt den informasjonen vi har, både til de etterlatte og til politiet. Når det gjelder detaljene rundt det som skjedde er det opp til politiets etterforskning å konkludere, svarer Anne Kverneland Bogsnes, direktør i Nav Vestland.

Det utføres nå en gjennomgang av sikkerheten i Nav, både som følge av hendelsen på Nav Årstad, og som følge av den generelle utviklingen av vold og trusler.

– At pulten er dekkende fra vegg til vegg, er ikke et krav i henhold til minimumsstandarden. Det vil jo være fullt mulig å gå forbi når den er slik, men samtidig ville ikke en pult fra vegg til vegg totalt fjernet muligheten for å komme forbi, sier Bogsnes, og legger til:

– Dette punktet blir sikkert noe av det som tas opp som et mulig forbedringsområde i gjennomgangen. Alle disse vurderingene må gjøres opp mot at Nav har en viktig oppgave i samfunnet, og vi ønsker å møte mennesker uten sperringer og strenge sikkerhetskontroller.


Frist til 1. mars

Arbeidstilsynet ønsker ikke å kommentere uttalelsene fra Løvik, men understreker at de kommer til å gjennomgå alle tilbakemeldinger på rapporten.

Nav har frist til 13. desember med å gi sine kommentarer til Arbeidstilsynets rapport, og foreløpig frist til 1. mars med å oppfylle alle påleggene.