Uverdig behandling av pasienter på Sandviken

Flere pasienter har måttet bo på isolatrom i ukesvis, uten annet inventar enn en madrass på gulvet.