I disse dager ruller skattemeldingen ut. Det er en oversikt over inntekter, formue, fradrag og gjeld for et kalenderår. Opplysningene baserer seg på hvordan din økonomiske situasjon så ut per 31. desember, selv om selve skattemeldingen kommer lenge etter.

For de fleste er det ikke nødvendig å endre særlig mye. Likevel er det å bruke litt tid på dette blant de beste investeringene man kan gjøre.

Selv om skattemeldingen kommer «ferdig» utfylt, er det du som har ansvar for at opplysningene stemmer. Dette kan jeg ikke understreke nok. Selv om for eksempel arbeidsgiver innrapporterer lønn og skattetrekk til Skatteetaten, er det ditt personlige ansvar å sørge for at det stemmer.

Det betyr for eksempel at om inntekten som er ferdig utfylt er lavere enn det man faktisk har tjent, har man faktisk underrapportert inntekten sin. Den ferdigutfylte inntekten kan også være for høy. I så fall kan man ende opp med å skatte mer enn man skal. For å sjekke at inntekten i skattemeldingen er ferdig utfylt kan man kontrollere det mot årsoppgaven man får fra arbeidsgiver.

Vi har støtt på klienter som har fått sin privatøkonomi veltet av en skattesmell fordi de stolte på at alt var korrekt. Når det så viser seg at arbeidsgiver eller Nav har trukket for lite skatt underveis, er det kjedelig å plutselig måtte ut med 40.000 kr.

Kanskje finnes det en ny sykkel til våren eller en bålpanne til hytten gjemt i skattemeldingen din?

Martin Hol Hellesøe

Når du har kontrollert at alt er riktig, kan du gå over til delen av skattemeldingen der du virkelig får lønn for strevet: Fradrag. En time eller to med innsats her, kan spare deg for titusener.

Dette er en viktig post som mange synes er vanskelig å forholde seg til, og det er ikke så rart. Men legger du litt energi i det, har fradrag kanskje verdens beste timelønn. Heldigvis kan man benytte seg av fradragsveilederen til Skatteetaten som gjør det enklere å få oversikt over hvilke fradrag man har krav på. Det er spesielt tre områder du bør ta en ekstra titt på:

1. Bolig

Svært mange samboerpar får en skjevfordeling av skattefradrag som gjør at den ene kommer bedre ut enn den andre. Når man har boliglån, får man fradrag for både gjeldsrentene og for gjelden man har.

Problemet er at i den forhåndsutfylte skattemeldingen føres alt dette opp på den som banken regner som hovedlåntaker. Hvem dette er, kan man sjekke ved å se hvem som får rentene og gjelden på sin skattemelding.

Det betyr i praksis at bare den ene får fordelen. Har man et normalt, felles lån og man ikke passer på dette, vil en av partene komme flere tusen kroner bedre ut enn den andre, hvert år. Med et stort lån kan det fort tilsvare en sydentur i året.

Er man samboere over mange år kan en slik skjevfordeling vokse seg svært stor!

Ingen vet egentlig nøyaktig hvor skjevfordelt dette er i praksis. Banken og Skatteetaten har naturligvis ikke innsyn i hvordan det enkelte par fordeler byrden av å betale renter mellom seg.

Allikevel støter vi stadig på par hvor man enten ikke har et bevisst forhold til dette, eller hvor en av partene har utnyttet den andres uvisshet til egen fordel.

Særlig i økonomiske oppgjør ved et samlivsbrudd blir mange plutselig oppmerksomme på at skattefradragene har vært skjevfordelte over mange år. Da er det mye enklere å fordele dette rettferdig fra start av enn å gå rettens vei for å prøve å få det tilbake senere.

I tillegg til å få fradrag for gjeldsrenter, kan man også få fradrag for kostnader knyttet til å ta opp et lån, som etableringsgebyret, kostnader til å flytte lånet og kostnader til en verdivurdering om man trenger dette for å refinansiere lånet.

Her kan det være enda flere tusen å spare på skatten.

2. Foreldrefradrag

Har du barn under 12 år har du rett på foreldrefradrag for utgifter til barnehage, barnevakt, SFO og kjøring til og fra disse, gitt at det er en omvei til jobben. Man kan få fradrag for opp til 25.000 kr for første barn, og 15.000 kr i tillegg for ytterligere barn.

Skatteetaten vet ikke hvor store utgifter du har hatt til å betale naboens tenåring for å passe barna dine. De vet heller ikke hvor lang omveien er for å kjøre barn til SFO. Dette må man derfor fylle ut selv.

3. Reisevei til jobb

Man kan også få fradrag for pendling. Her er det særlig tre utgifter man kan få fradrag for, nemlig kost-, losji- og reiseutgifter. Igjen vet (heldigvis) ikke staten alt om deg, men det betyr samtidig at man må fylle ut disse utgiftene selv. Det letteste er å beregne dette på skatteetatens nettside.

Mange tenker nok at man må være skatteekspert for å gjøre noe fornuftig med skattemeldingen sin. Tenker du slik, blir det fristende å trykke «OK» og stole på at Skatteetaten har fått alt riktig. Da leker man med noe av det viktigste man har, nemlig privatøkonomien sin.

Sjekk at skattemeldingen er riktig utfylt og ta en titt på de tre områdene jeg nevner her, så er du langt på vei til å spare tusener i skattefradrag. Kanskje finnes det en ny sykkel til våren eller en bålpanne til hytten gjemt i skattemeldingen din?