Onsdag la Byrådet i Bergen frem sine forslag til hvilke tiltak i idretten som skal prioriteres frem til 2027. Byrådet ønsker å prioritere støtte til tiltak og anlegg som tradisjonelt sett har mottar mindre støtte, heter det.

Blant annet har de valgt å gjennomføre prosjekter som ny bordtennishall i Fyllingsdalen, svømmebasseng på Laksevåg og Fysak-hus til alle bydeler.

Oversikten under viser et utvalg av noen av de mest omfattende prosjektene i planen:

Laksevåg: Her er planen å rive den eksisterende Laksevåghallen, og bygge en topp moderne idrettshall med blant annet svømmehall, turnhall og flerbrukshall. Dette blir gjort i kommunal regi. Ishallen måtte de fjerne fra planen grunnet plassmangel, mens svømmehallen blir en prioritet. Reguleringsplanen for den nye hallen er forventet å være klar i løpet av våren.

Fana: I 2025 skal det holdes U23-EM i friidrett på Fana stadion. I løpet av 2023 skal kommunen finne ut hva som må utbedres for å kunne avholde arrangementet. Disse oppgraderingene vil prioriteres. I tillegg anbefaler kommunen at IL Gneist går videre med ideen om et nytt arrangementsbygg på stadionet, men her mangler ennå detaljene.

Krohnsminde: F2-tomten, som parkeringsplassen ved kunstgressbanen på Krohnsminde kalles, skal oppgradere idrettsfasilitetene for dem som bor i sentrum. Krohnsmindealliansen foreslo et fleridrettsbygg med arealer for idrett som basketball, kampsport, kontorer og tribuner for dagens kunstgressbane. Samtidig la TIF Viking frem et annet forslag om en fotballstadion med 6-7000 sitteplasser, et bygg med hall til håndball og volleyball, kampsportarealer, treningssenter og fysioterapi. Nå har kommunen kommet frem til at Krohnsmindealliansens forslag for idretter som krever mindre plass, er mest hensiktsmessig å få til. De stiller seg positive til anlegget, men forutsetter at det bygges av klubben.

Arna: Det er planlagt å rive Bjørnarhallen, for så å bygge den opp igjen på samme sted, en 3.600 kvadratmeter stor hall ved Garnes barneskole. Hallen skal inneholde to spilleflater for håndball, garderober, sosialt rom og tilleggsareal for mindre idretter. Fremdriften i prosjektet er avhengig at reguleringsplanen går i orden. Det er satt av midler til både planlegging og realisering av den nye hallen, som egentlig skulle stå klar først i 2024, men nå 2026. Ifølge Bygdanytt har Folkets Parti-politiker Tore Landmark fått opplysninger om at med dagens fremdrift, vil den ikke stå klar før i 2028.

Flaktveit: Sykkelmiljøet ønsket å få bygget en sykkelvelodrom, et innendørs sykkelanlegg, på Flaktveit. Kommunen peker på en oppsving for sykkelsporten i Bergen etter verdensmesterskapet i 2017. Likevel har de ikke uttalt planer om å få til en sykkelvelodrom.

Mjølkeråen: Kommunen ønsker seg en idrettshall ved Mjølkeråen skole, som skal gi både idretten og kroppsøvingsfaget et løft. Det er allerede gjennomført en mulighetsstudie for prosjektet, som nå har fått midler til konseptutvikling fra 2023.

Nymark: Tidligere har politikerne uttalt at de ikke ønsker en ny hall på området mellom Brann Stadion og Haukelandshallen. Brann og Nymark IL kom så med ønsker om bedre fotballbaner, tribuner og nytt klubbhus. Nå kan det se ut som om de får oppgradert klubbhuset og garderobene. I tillegg skal det etableres en ny kunstgressbane i løpet av 2023, hvor det i dag er grus.

Mindemyren: Hele området skal forvandles de kommende årene. Blant annet er det satt av midler til et flerbruksbygg med idrettshall på Mindemyren. Bygget skal også kunne inneholde blant annet en skole og omsorgsboliger.

Slettebakken: Det er planlagt en ny ishall med to isflater. Reguleringsarbeidet foregår her ennå, og det er foreløpig ikke funnet penger til å realisere prosjektet. Ønsket er å etablere Slettebakken idrettsby med både fotballbaner, flerbrukshall og mindre nærmiljøanlegg, men først måtte det fjernes gift fra grunnen etter det gamle avfallsdeponiet. Det finnes flere forslag til hvor de ulike anleggene kan plasseres, men hvor dette lander er ikke bestemt ennå.

Sentrum: Thon-gruppen, EGD Property og Rexir jobber iherdig med å få til en Byarena på Nygårdstangen og Bygarasjens nåværende areal. Det vil bli Bergens nye storstue for inneidrettene. Filip Rygg har tidligere uttalt at han håper på bygging i 2024, og at arenaen står klar i 2026.

Storetveit: Det kan se lyst ut for realiseringen av en basketbane på Storetveit skole som kan brukes av både skolen og idretten ellers. Byggingen av basketanlegget skal skje i forbindelse med en rehabilitering av skolen. I tillegg ønsket baseballmiljøet en utendørs bane her, men dette er ikke prioritert i planperioden frem til 2027.

Alvøen: Kommunen skal bygge en idrettshall i Alvøen, omtalt som Arena Vest. Etter planen er det byggestart i høst.

Slåtthaug: Kommunen stiller seg veldig positivt til å hjelpe Fana IL med å få på plass en ny ishall på Slåtthaug. Kommunen har løst rekkefølgekravene, men skal ikke ha økonomiske konsekvenser av selve byggingen når den tid kommer. Prosjektet er ennå i innledende faser.

Fyllingsdalen: Ønsket om en bordtennisdel i Fyllingsdalshallen kan se ut til å gå i oppfyllelse. Nødvendige endringer i områdeplanen, for å få til et tilbygg for både bordtennis og styrketrening, er forventet ferdig regulert til høsten. Kommunen har satt av midler til realiseringen.

Sædalen idrettspark: Sædalen IL har i mange år jobbet iherdig for å bygge blant annet en elleverbane i fotball, flerbrukshall og friidrettsanlegg i området rundt Sædalen skole. De har nå fått grønt lys til klubbhus og fotballbane om klubben står for de økonomiske konsekvensene. Det gis også plass til en ny hall i Sædalen, også her skal alt være i regi av klubben.

Melkeplassen: I 2021 lovet Trond Mohn penger til en fotballhall på Melkeplassen. Planen er en hall over dagens syverbane, samt en liten tribune i hallen. Bergen komme forventer at prosjektet ferdigstilles av klubben slik at de selv ikke får økonomiske konsekvenser.