Høyesterett vil se slaktet

Artikkelen er over 16 år gammel

Mjellem & Karlsen-eierne Carl Fredrik Seim og ekteparet Gunn Aarøe og Tor Arne Uppstrøm blir tvunget til å dokumentere alle transaksjoner mellom verftsselskapene og morselskapet.

DEL
Høyesterett pålegger Mjellem & Karlsen AS å legge frem alle dokumenter som viser overføring av drifts- og anleggsmidler fra de to konkursrammede selskapene Laksevåg Verft AS og Mjellem & Karlsen Verft AS.

MÅ VÆRE FORMELT
Dersom verftsselskapene har blitt «slaktet» ved at verdier har blitt overført på en uriktig måte, vil dokumentasjonen kunne avsløre det.

Kjennelsen fra Høyesterett kommer i forbindelse med at fem tidligere ansatte ved Laksevåg Verft AS har gått til sak mot selskaper i Mjellem & Karlsen-systemet.

– Dokumentasjonen vil kunne vise om eierne har overholdt formalitetene ved overdragelsene, eller om gjenstander er overført uten vederlag eller uten skikkelige skriftlige avtaler, sier advokat Adele Os i advokatfirmaet Norman & Co ANS.

Sammen med advokat Nicolai Norman representerer hun de fem oppsagte arbeiderne fra Laksevåg Verft-konkursen i 2000, som mener at konsernet hadde arbeidsgiveransvar for de ansatte ved Laksevåg Verft.

– Dess mindre formell overdragelsene har vært, jo sterkere står vi, sier Os.

BORTKASTET ARBEID
Mjellem & Karlsen AS ved de nye eierne Uppstrøm og Seim har nektet å legge frem dokumentasjonen for retten.

– Vi har ment at dette vil være mye bortkastet arbeid for Mjellem & Karlsen AS dersom Høyesterett ikke fremmer saken, sier advokat Einar Østerdahl Poulsson, som representerer Mjellem & Karlsen AS.

Han hevder likevel at det ikke er noe problem for selskapet at de nå må legge frem all dokumentasjonen for landets høyeste domsorgan.

– Saken vil dreie seg om eiendelene til verftet var kjøpt til en rimelig pris eller ikke. Både byrett og lagmannsrett la til grunn at det ikke ble overført midler fra Laksevåg Verft til Mjellem & Karlsen AS, mener Poulsson.

Høyesteretts kjæremålsutvalg vil først avgjøre om saken skal tas opp i full bredde når Seim og Uppstrøm har oversendt den nødvendige informasjonen.

Poulsson ser ikke bort fra at dokumentene kan være interessante for konkursboet etter Mjellem & Karlsen Verft AS.

Artikkeltags