Seim er sikret

Artikkelen er over 16 år gammel

Som eier av Mjellem & Karlsen-konsernet er Carl Fredrik Seim blant de best sikrede i konkursen Mjellem & Karlsen Verft AS.

DEL
Konsernet og DnB har også pant i eiendelene. De ansatte og mindre kreditorer kommer i siste rekke.

Advokat Arne Laastad ble i går oppnevnt som bobestyrer, og han vil i de kommende ukene avgjøre skjebnen til konkursboet.

– Det første vi setter i gang med er registrering av verdiene i boet, forteller Laastad til BA.

Han har ennå ikke fått oversikten over oppgaven, men håper å bruke verftsadministrasjonen til å få oversikt over lønnskrav og annet.

DRIFT MULIG
– Hvordan er mulighetene for å få i gang drift igjen ved verftet?

– Per i dag har jeg ikke fått oversikten. Men styret og direktøren i Mjellem & Karlsen AS har hatt noen flere dager på seg. Jeg håper at de har tenkt fornuftige tanker, og at de kan samordnes med konkursboet. Jeg håper at ting vil bli avklart ut i neste uke. Det kan bli aktuelt med videre drift hvis Mjellem & Karlsen AS har en plan som også sikrer boets interesser, sier bobestyreren.

NOEN VIL TAPE
Han etterlater ingen tvil om at noen vil tape stort på konkursen.

– Det vil utvilsomt bli store tap blant kreditorene, konstaterer Laastad.

1. juli var selskapets gjeld på 160 millioner kroner, mens bokførte verdier var på 103 millioner kroner.

– Alt i boet er pantsatt for mellom 100 og 150 millioner kroner. De andre selskapene i konsernet har pant, samt Den norske Bank. De som har pant får dekning foran alle andre, forteller Laastad.

SMÅ TAP FOR SEIM
– De stemmer at de andre konsernselskapene har sikret seg med pant i verftets verdier i form av varelager, kundefordringer, ordrer, utstyr og løsøre, bekrefter økonomidirektør Morten Iversen.

Selv om lønnsutbetalinger går foran andre krav, må alle pant først innløses. Leverandører og kreditorer som står langt nede på listen ligger derfor an til å tape mest.

I tillegg vil staten måtte gå inn med et tosifret millionbeløp gjennom Statens lønnsgarantifond.

Carl Fredrik Seim og ekteparet Tor Arne Uppstrøm og Gunn Aarøe Uppstrøm som står bak eierselskapet Njari Holding AS, som nå eier Mjellem & Karlsen-gruppen, kan derfor komme fra konkursen med minimale tap.

Samtidig blir gjelden i datterselskapet slettet, og Mjellem & Karlsen AS kan beholde fregattordren fra det spanske verftet Izar.

Artikkeltags