– Jeg synes jeg har fått litt unødig hard medfart i avisene i det siste, sier Carl Fredrik Seim til BA.

De nye eierne av Mjellem & Karlsen har derfor leid inn konsulentfirmaet Schrøder Consulting, som har tipset mediene om saker som er negative for selgeren, Helge Stokke. Haakon B. Schrøder leder selskapet, som tidligere het Kommuniké.

DRITTPAKKE
Selskapet ble kjent etter å ha spredd negativ informasjon om Kværner. Saken ble gransket av Kredittilsynet, som ikke fant at noen lover ble brutt. Kommuniké ble imidlertid utestengt fra bransjeforeningen Norske Informasjonsrådgivere (NIR).

En av historiene som skal svekke Stokke er om selskapet Mjølner Industrier, som ble solgt til Helge Stokke og Frydenbø-eier Hans Erik Gjøvaag for 14 millioner kroner. Historien er en parallell til Uppstrøm og Seims kjøp av Mjellem & Karlsen: Tre måneder etter kjøpet solgte Stokke og Gjøvaag eiendommene til Mjølner videre til Rieber Eiendom AS for 28 millioner kroner.

Den tidligere eieren av Mjølner, Wilhelm Broch, var svært bitter over det han så på som en slakt i strid med avtalen. Kort tid etter salget døde han av kreft.

MISLIGHETER
Haakon B. Schrøder mener at hans firma gjør en helt legitim jobb ved å finne frem til korrekt informasjon om Stokkes forretningsvirksomhet.

– Jeg synes dette forteller mer om journalistene enn om noen andre. Dere burde jo funnet frem til en sak som dette, sier Schrøder.

Kretsen rundt Uppstrøm og Seim har også lekket såkalte drittpakker eller stinkbomber direkte til media. Flere historier forteller om påståtte misligheter og feilvurderinger gjort av Helge Stokke og andre tidligere ledere i Mjellem & Karlsen. De nye eierne har gjentatte ganger hevdet at selskapene i Mjellem & Karlsen Gruppen inneholdt en rekke «lik i skapet» som kjøperne ikke visste om.

HUSET TIL SEIM
Påstått svart arbeid av ansatte ved Svein Hatvik AS er en av historiene som er spredd blant journalister, åpenbart for å skape inntrykk av at selskapet manglet styring. I tillegg til å sparke ledelsen vil de nye eierne kvitte seg med mellom 24 og 28 ansatte i elektroselskapet. Selskapet skal også selges.

– En maler som pusset opp hos meg sa han også kunne ordne noe elektrisk arbeid gjennom håndverkskolleger, og vi avtalte en totalpris.

Den ble fakturert på vanlig måte. I ettertid fikk jeg høre at han hadde betalt sine håndverksvenner svart, og at de ble avskjediget hos Svein Hatvik, forklarer Seim til BA.

– Den som ble lurt og skadelidende var bedriften Svein Hatvik, som betalte lønn mens arbeiderne jobbet svart. Derfor ble de oppsagt, fortsetter Seim.

– IKKE FANTERI
Tidligere administrerende direktør i Svein Hatvik, Finn Harald Hollevik, benekter at firmaet ble skadelidende.

– Beklageligvis ble det i fritiden arbeidet svart hos en kunde, og dette må de det gjaldt ta konsekvensen av. I utgangspunktet har jeg alltid hatt full tillit til mine medarbeidere, og dette er dessverre uttrykk for tillitsbrudd, sier han.

Hollevik kan heller ikke forstå hvorfor de nye eierne prøver å gi inntrykk av at selskapene var fulle av uregelmessigheter og snusk.

– Jeg har jobbet i Svein Hatvik i 33 år, og kjenner det godt. Du kan bare se på hvor lenge folk har stått i firmaet. Det er mange som har fått gullklokke for 25 års tjeneste. Du funderer ikke en virksomhet av et slikt kaliber på fanteri, slår Hollevik fast.