Seks ungdommer i 14-15-årsalderen skal ha stjålet varebil og krasjet

Ungdommene ble sett løpende fra stedet.