Silje Hjemdal (FrP) stilte helseminister Bent Høie (H) et skriftlig spørsmål han nå har besvart. Der skriver han blant annet at helseforetaket ser en bedring i indikatorene i andre tertial.

Det er brystkreft (27 prosent), tykk- og endetarmskreft (37 prosent) og livmorkreft (41 prosent) som er på bunn i statistikkene. For andre tertial har tallene steget for de to første kreftformene, men gått ned for den siste.

BAKGRUNN:

– Helse Bergen har på eget initiativ satt i gang arbeid med å finne årsaker til at man for enkelte pakkeforløp ikke når anbefalte forløpstider, og iverksatt ulike forbedringstiltak i de enkelte enheter og på tvers av enheter, skriver Høie i sitt svar.

– Det er bra å lese at en rekke tiltak er igangsatt, sier Hjemdal.