Allerede ved 50 km/t kan vindstøyen i hjelmen overgå støyen fra motorsykkelen og nå opp i 85 desibel (dB); den høyest tillatte gjennomsnittsstøyen i løpet av en arbeidsdag.

Ifølge engelske undersøkelser kan støyen ved 100 km/t overgå 100 dB, noe som også bekreftes av amerikanske studier, skriver tidsskriftet Din hørsel.

Overbelastning
– 100 dB i 15 minutter tilsvarer samme belastning på hørselen som 85 dB i åtte timer, sier Mike Lower ved universitetet i Southampton til Din Hørsel. Lower står bak studien.

Ved å kjøre i 100 km/t i mer enn 15 minutter, risikerer man å overbelaste hørselen. Det som skjer, er at følsomheten for lyd svekkes. Etter en stund vil dette som regel normalisere seg. Fortsetter du derimot støybelastningen, kan skadene bli permanente, skriver Dagsavisen.

Forskningssjef Odd Kr. Ø. Pettersen ved SINTEF tele og data, sier at terskelen for å pådra seg hørselskader, varierer fra person til person og at man derfor selv må vurdere når støyen blir plagsom.

– Ørepropper eller pauser fra motorsykkelkjøringen, er gode tiltak for å begrense eventuelle støyskader, sier Pettersen.

Flere faktorer
Sammen med forskere fra flere fagmiljøer, utførte Mike Lower målinger med forskjellige motorsykler, hjelmer og vindskjermer.

Resultatene viste at en hjelm som støyer mye for noen, kan støye mindre for andre. Dette avgjøres av høyden på føreren, visiret, hvilken type hjelm som brukes og om det er vindskjerm på motorsykkelen.