17. mai marsjerte tusenvis av glade fanabuer i 17. mai-prosesjon fra Lagunen til Nesttun. Neste år kan den 119 år gamle tradisjonen bli avviklet.

Årsaken er at det ikke er forsvarlig å stenge Bybanen mellom Nesttun og Lagunen.

Skyss holder fast ved denne vurderingen.

– Svært uheldig

– Sett med kollektivfaglige øyne mener vi det er svært uheldig at bybanetraseen stenges på midten i flere timer på nasjonaldagen. På 17. mai er det store folkemengder som trenger transport, og kapasitet på Bybanen er en stor utfordring, sier Svein Book Dalsgård, leder for avdeling kundeopplevelser i Skyss.

Bybanen kjørte ikke gjennom Nesttun mellom klokken 1230 og 1345 på nasjonaldagen.

Skyss deltok i planleggingen av 17. mai-feiringen sammen med Bymiljøetaten, brannvesen, politi på Samfunnssikkerhetens Hus. Transportselskapet har i dette forumet gitt uttrykk for sine synspunkter.

– Vi ser at stengingen av bybanetraseen har negative konsekvenser både for reisende til og fra flyplassen, for beboere i flere boligområder langs traseen, for kollektivreisende i Bergen sør og i Os, og ikke minst for reisende til og fra Bergen sentrum, sier Dalsgård til BA.

Skyss mener stengingen av bybanetraseen begrenser kapasiteten i den tiden da behovet for kollektivtransport til og fra sentrum er størst.

Uheldige konsekvenser:

  • Ekstra ventetid.
  • Trengsel på Bergen busstasjon og på Bybanen.
  • Redusert fremkommelighet for mange trafikanter.
  • Lagunen terminal ble stengt en periode, noe som rammet busstrafikken.

Spørsmål som gjelder sikkerhet overlater Skyss til kommunen og politiet å svare på.

Ekstra ventetid

17. mai-komiteleder Eivind Hermansen har deltatt i prosesjonen i Fana i 50 år.

– Min holdning er at dersom man ønsker å få dette til, så klarer man det. Jeg personlig har ikke mottatt noen klager på at Bybanen stengte ned en kort periode under årets 17. mai. Har Skyss det? Man klarer å løse dette andre steder. Vi snakker om den viktige nasjonaldagen vår, ikke Fanamilen eller Bergen City Marathon, sier Hermansen.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) har engasjert seg for å redde 17. mai-tradisjonen i Fana og Ytrebygda.

– Planen er å innkalle partene til et møte og drøfte saken, men dato er ikke avtalt ennå, sier Hermansen.

Politiet ønsker ny trasé

Ronny Øvrebotten er politistasjonssjef i Bergen sør. Han konstaterer at årets 17. maittog gikk i henhold til planen, men at man for fremtiden må gjøre nye vurderinger av sikkerheten.

– Politiet er veldig tydelige på at man må vurdere traseen, lengden på prosesjonen og avslutningspunktet på Nesttun senter, i lys av utfordringene rundt Bybanen. Alle er enige om at 17. mai-toget er ønskelig og viktig. Men det er alltid en bekymring når en jernbane skal kjøre gjennom et sentrum der det løper små barn og går mye folk, sier Øvrebotten.

Politiet stilte mannsterke langs togruten sammen med sivile vakter.

– Det ble rapportert om noen mindre, uønskede hendelser langs bybanesporet, men ingen større uhell, sier politistasjonssjefen i Bergen sør.