– De tre barna mine er blitt voksne, så da har jeg fått litt mer frihet til å flytte på meg, sier Sigurd Sverdrup Sandmo.

Direktøren for komponisthjemmene til Kode sitter i kafeen på Troldhaugen, med en hårmanke på nivå med selveste Edvard Grieg. 47-åringen er en måned unna sin nye jobb i Oslo.

Det er ingen hvilken som helst jobb. Sigurd Sverdrup Sandmo skal nemlig til Det Kongelige Hoff, til Slottet.

I 2013 var det 22 søkere til denne jobben. Hvem skal Kode peke på nå? 

Helt ny stilling

Han har vært museumsleder i Bergen i 21 sammenhengende år, helt siden han begynte som direktør på Lepramuseet i 1998. Siden har han vært i bransjen, og fra 2013 har han hatt ansvaret for Kodes komponisthjem, med Edvard Griegs hjem på Troldhaugen som sentrum.

– Jeg var ikke på aktiv jobbjakt nå, men så ringte de fra Slottet og ville snakke med meg om den nyopprettede stillingen som sjef for De kongelige samlinger. Jeg kjente med en gang at dette var interessant.

Da tilbudet kom etter et par intervjurunder, var det absolutt ingen tvil i direktørens hode lenger.

– Dette kunne jeg ikke si nei til.

 

Kongelige oppgaver

– Hva skal så Sandmo gjøre på Slottet?

Et aldri så lite stolt smil brer seg i ansiktet til museumsdirektøren.

– Jeg skal ha ansvaret for kulturvirksomheten. Gjennom en omorganisering og oppgradering av Kongehusets kulturformidling, er De kongelige samlinger blitt en stor kulturenhet ved Hoffet, med mange kompetente medarbeidere og stort ansvarsområde. Som sjef for denne enheten kan du si jeg blir en slags kultursjef på Slottet, sier bergenseren.

Det er ikke hvilken som helst samling Sigurd skal ha ansvaret for. 300.000 gjenstander, inkludert mesteparten av inventaret på Slottet, er noe av det han skal holde sin sjefshånd over.

Vi snakker om hele kongehusets materielle historie tilbake til kong Haakons og dronning Mauds tid.

– I tillegg har De kongelige samlinger ansvaret for omvisninger på Slottet og Oscarshall, sier den avtroppende direktøren for komponisthjemmene.

Rundt 80.000 besøker Slottet årlig.

Også utstillingene i Dronningens Kunststall faller inn under Sandmos ansvarsområde. Det gjør også konserter i Slottskapellet, foredrag og andre kulturarrangementer i Slottets regi.

Og bare så det er sagt: Bergenseren skal jobbe tett opp mot den øvrige ledelsen ved hoffet og selve kongeparet.

– Har det gått opp for deg hva du egentlig skal? Skjelver du ikke litt i buksene?

– Jeg skjelver ikke i buksene, men jeg er selvsagt spent og forventningsfull. Det har vært en veldig positiv kontakt med hoffet, og jeg føler at jeg vet hva jeg går til nå, sier Sandmo.

– Er det noen gjenstander som står frem som veldig spesielle på Slottet?

– Det er noen store og ikoniske gjenstander som for eksempel kroningsvognen til kong Haakon og dronning Maud. Det er en enorm gjenstand vi har lyst å vise frem.

 

En unik samling

Sandmo beholder huset og konen i Os.

– Det blir en pendlerløsning i en eller annen form, sier Sandmo.

Han understreker at han er fryktelig glad i Bergen, og at bergenseren i ham aldri kommer til å forsvinne.

– Det er helt umulig å tenke seg et liv uten Bergen, men så er det noen jobber en bare ikke kan takke nei til.

Det spesielle med De kongelige samlinger er historien.

– For en museumsmann som meg, er det kanskje enda mer interessant å ha ansvaret for en samling på flere hundre tusen objekter, som alle kommer fra den samme historien og den samme familien. Mange norske museer har flotte gjenstander, men en vet ikke alltid hvor de kommer fra, sier Sandmo engasjert.

– Er du en monarkist?

– Det er klart jeg er. Jeg er veldig for det norske monarkiet.

Monarkist

– Ble du det i det øyeblikket du «meldte» deg inn i det kongelige hoffet?

– Nei. Og som kulturarbeider har jeg selv opplevd hvordan kongehuset, og dronningen spesielt, har vært en veldig god ambassadør for kunstfeltet. Den jobben jeg nå får, har en spennende plass i det norske kulturlivet. Det er selvsagt inspirerende å få arbeide for kongefamilien, sier Sandmo.

– Var det kongeparet som intervjuet deg?

– Jeg har møtt kongeparet ved flere anledninger, også i forbindelse med ansettelsesprosessen, sier Sandmo litt kortfattet.

23. april stiller Sigurd Sverdrup Sandmo på Slottet og sin første arbeidsdag.

– Hvordan vil du beskrive det du forlater?

– Det har vært et eventyr å få være direktør for komponisthjemmene. Det er mange ting som gjør at denne jobben er helt spesiell. Det å få arbeide med tre av bergensområdets aller fineste og vakreste eiendommer, blir man lykkelig av. Det har også vært givende å arbeide med den store konsertvirksomheten og alle musikerne, sier Sandmo.

Minutt for minutt

Han føler at de tok ut det maksimale av hva det går an å få ut av Troldhaugen da de var med på «Grieg minutt for minutt» sammen med NRK i fjor. Da samlet hele det norske, klassiske musikklivet seg til en enorm musikalsk dugnad for å spille seg gjennom hele Griegs katalog, med Troldhaugen som den store og samlende arenaen.

– Får vi et Slottet minutt for minutt?

– Hehe. Jeg tror kanskje ikke det.