Helsetilbud for unge

Det kommunale helsetilbudet for unge og studenter er for dårlig. Det er kun åpent noen få dager, og i veldig korte tidsrom. Det er alltid lange køer. Sist ventet jeg tre timer i kø på helsestasjonen! Jeg har betalt mye for dyre timer på Dr. Dropin.

Pernille

Etat for Barn og Familie svarer:

Helsestasjon for ungdommer og studenter er fordelt på fire lokasjoner i Bergen, en lokasjon per byområde. Mandag og tirsdag er to lokasjoner åpen, onsdag har tre lokasjoner åpent og torsdag er en lokasjon åpen. Helsestasjonen med lengst åpningstid er lokasjonen flest oppsøker, Hfu ved Familiens hus i Bergenhus og Årstad. Ungdommer som oppsøker lokasjonene får informasjon om at det ofte er kortere ventetid på en av de andre lokasjonene, mange velger likevel å vente der de er. Ved oppstart av studieåret etter sommerferien er det ofte noe større pågang enn det er ellers i løpet av året. Elever ved videregående skoler har og skolehelsetilbud ved skolene sine der de kan få tilbud om oppfølging.

Britt Darlington, Rådgiver, Etat for Barn og Familie

Vil ha lys på turveien

– Går masse tur ved Storelva i Indre Arna. Men dessverre er det ikke lys langs stien. Er det noe som kan komme i framtiden?

BA-leser


Bymiljøetaten svarer:

Hei. Det foreligger ikke planer om belysning langs turveien per dags dato. Vi noterer oss imidlertid ønske om dette slik at vi kan vurdere det ved en senere anledning. Vennlig hilsen Bymiljøetaten

Tar de avgjørelsene over natten?

– Hadde en del forhåndskjøpte bussbilletter fra Skyss som jeg gjerne ville ha refundert. Var på kundesenteret og der var svaret at det var det slutt på fra midten av august. Da spør jeg om det har blitt informert om dette noe sted. Kundemottakerens svar var at det ikke hadde blitt informert om det, men ledelsen hadde bestemt at det skulle være slik. Det har aldri blitt varslet noe tidsfrist for innløsning av billettene. Her tar ledelsen i Skyss avgjørelser over natten. Hva vil ledelsen svare til dette?

Egil

Skyss svarer:

– Reglene for refusjon har alltid vært at vi ikke refunderer enkeltbilletter. Da vi i fjor høst sluttet å selge billetter fra kiosk og butikk, ble det likevel åpnet for refusjon i en lengre periode, frem til 18. august i år. Informasjon om refusjon er å finne på skyss.no.

Trangt om plassen

– Det er ikke så enkelt å gå rundt med barnevogn i Bergen sentrum. Det er trangt om plassen på kafeer, i butikker og generelt i gatene. Derfor endte vi opp her.

To mødre, Osterøy

Kun symbolpolitikk?

Elektrifisering av Johan Sverdrup-feltet skal redusere Norges utslipp med syv promille. Norge står for ca. én promille av verdens CO2-utslipp. Dette kostet landet syv milliarder kroner. Er dette fornuftig bruk av penger, og betyr disse tiltakene noe for klima? Jeg vil påstå at dette ikke er annet enn symbolpolitikk. Tar jeg feil? Ønsker svar!

Knut S. Bjelkarøy, Blomsterdalen


Olje- og energidepartementet svarer ikke:

– Takk for henvendelsen, men vi har ikke kapasitet til å svare på denne.

Les flere summetoner her:

Les også

Suget øker som følge av den dritdårlige behandlingen. Hva venter vi på?