Tirsdag ble de siste meterne med skinner på bybanesporet fra sentrum til Fyllingsdalen lagt på Kristianborg holdeplass. Om nøyaktig fem måneder, den 21. november skal de første passasjerene kunne stige om bord i bybanevognen på den samme holdeplassen, sette seg godt til rette og ta turen til Fyllingsdalen, for første gang i historien på skinner.

Gåsehud og følelser

– Da vi kom hit og så at det var bare disse to skinnene igjen, fikk jeg gåsehud. Det var faktisk et veldig emosjonelt øyeblikk der, sier prosjekteringsleder for Bybanen spor, Jyothsna Amrith.

Hun har jobbet på prosjektet siden starten, og det var en milepæl både for henne og resten av Bybanen spor, Bybanen Utbygging og entreprenøren Stencofer i det skinnene ble boltet sammen.

– Vi startet med det mest kompliserte arbeidet da vi startet prosjektet i sentrum i 2019, da fikk vi testet og prøvd ut både samarbeid entreprenører og utbygger imellom, og store tekniske utfordringer. Det førte til at vi kom veldig tett på hverandre og utviklet et godt klima for det videre arbeidet, derfor tror jeg det har gått så smidig gjennom hele prosessen, sier Amrith.

– Vi er «on track» også når det gjelder tid for gjennomføringen.

Fremdeles noe igjen

Selv om skinnene er lagt, er det fremdeles mye arbeid som gjenstår. Byggeleder Marcos Lemos fra den portugisiske entreprenøren Stencofer som har ansvaret for selve skinneleggingen, har vel en måned igjen på sitt oppdrag.

– Nå skal det gjøres justeringer og tilpasninger slik at det går an å faktisk kjøre på skinnene, det er ikke helt klart enda, sier han og smiler. Også han har en stor dag i dag.

– Det har gått utrolig bra, både med det fysiske arbeidet og samarbeidet med Bybanen. Ingenting er helt perfekt, men akkurat dette prosjektet har gått uten de store utfordringene, sier Lemos.

– Nå skal signalsystem og alt annet utstyr som skal til for å få drift på banen monteres, sier Justyna Swiercz, byggeleder for Bybanen spor.

– Så skal alt testes for å sjekke og dobbeltsjekke at alt som er bygd fungerer som det skal. Det er selvsagt en veldig viktig fase vi går inn i nå, men det er ikke tvil om at i dag er en milepæl for oss alle, sier Swiercz.

Dette er linje 2 til Fyllingsdalen

 • Linje 2 er en 9 kilometer lang bybanelinje som binder bydelen Fyllingsdalen med Bergen sentrum via Mindemyren, Kronstad og Haukeland.
 • Den nye linjen får syv nye holdeplasser, av disse er seks nye holdeplasser i dagen og en ny underjordisk holdeplass ved Haukeland Universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Linje 2 krysser linje 1 ved Kronstad, og deler trase med linje 1 fra Bystasjonen inn til egen holdeplass i Kaigaten utenfor Gulating lagmannsrett.
  Den nye linjen får to tunneler - Årstadtunnelen (1450 meter) og Fyllingsdalstunnelen (300 meter)
 • Sprengstein fra tunnelene blir brukt til banetrase og reetablering av park og bystrand ved Store Lungegårdsvann.
 • Det er bygget vognhall for oppstilling av inntil 18 vogner i fjellet i tilknytning til Fyllingsdalstunnelen
 • Med byggetrinnet bygges også ny sykkelstamvei Mindemyren – Kronstad- Kronstadtunnelen - sentrum og oppgradering av rømingstunnelen for Bybanen gjennom Fyllingsdalstunnelen til å bli verdens lengste gang – og sykkeltunnel.
 • Med byggingen av Bybanen omdannes Mindemyren til en ny bydel med nye boliger, grøntområder og åpne vannkanaler.
 • I Fyllingsdalen bygges ny kollektivterminal sammen med Bybanen som en del av satsingen på det totale kollektivnettverket i bydelen
 • Grønnere bybanebygging innebærer at Bybanen skal prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes med lavest mulig klimagassutslipp og påvirkning på ytre miljø.
 • Bybanens linje 2 Fyllingsdalen – Sentrum har en prognose på 39 000 daglige påstigninger.
 • Byggingen av Bybanen til Fyllingsdalen finansieres av byvekstavtalen Miljøløftet.
 • Budsjett: 7, 5 milliarder kroner (2017)

(Fakta: Bybanen Utbygging)