(Firda): Det sier trafikkontrollør Svein Ove Salt i Statens vegvesen, etter at en utenlandsk buss som han og kollegaene kontrollerte i Førde torsdag, nå har stukket av etter kontrollen.

– Den fikk bare lov å kjøre til verksted for å få utbedret feilet, men stakk av i natt. Den er nå ettersøkt av politiet, sier Salt.

Veivesenet ble tipset om bussen på forhånd, og kontaktet politiet for å få stoppe den for videre kontroll. Bussen ble stoppet av politiet på Langeland, og det ble fort klart at dette var en buss som krevde en mer grundig sjekk.

Aksling svingte feil vei

Da Salt og de andre kontrollørene startet arbeidet sitt, fant de raskt grove feil. Salt forteller at den groveste var at den tredje akslingen på bussen, som er en styreaksling, var defekt.

Denne har som oppgave å hjelpe bussen til å svinge bedre, men i dette tilfellet var defekten så stor at akslingen svingte motsatt vei av det den skulle. Som en konsekvens var det ene hjulet skadet og skeivslitt helt ned på kordene (armering).

– Bussen vil jo da ikke være retningsstabil, og den vil trenge mye mer plass på veiene. Dette var svært merkbart da jeg selv kjørte gjennom kontrollhallen for å ta en bremsetest. Det var vanskelig å holde bussen i en rett linje, sier Salt.

I tillegg hadde bussen 400 kilo overlast på fremakslingen. Salt forteller at utenlandske selskaper ofte velger turistbusser med lavere lastevekt på akslingene grunnet innkjøpkostnader. Men når man har passasjerer og mye bagasje – da kommer overvekten.

Veivesenet avdekket også kraftige ulyder fra fremre aksling, noe Salt tror skyldes bremsefeil eller slitte hjullagre.

Bussen hadde heller ikke fungerende ferdskriver, slik at man ikke kunne kontrollere om sjåføren holdt kjøre- og hviletiden. Bombrikke manglet også, noe som ga et gebyr på 8000 kroner.

I tillegg fungerte ikke sikkerhetsbeltet på plassen til sjåføren.

Stakk av – med 55 passasjerer om bord

Ikke overraskende fikk kjøretøyet bruksforbud. Den eneste lovlige kjøringen det fikk gjøre, var til verksted for å utbedre feilene.

Men det brydde sjåføren seg lite om. Han stakk av, sammen med de 55 passasjerene om bord, ifølge veivesenet.

– Hvor ofte opplever de at kjøretøy stikker av som dette, etter å ha blitt stoppet med så grove feil?

– Det hender faktisk at det skjer. Men det er heldigvis svært sjelden, sier Salt.

– Hva tenker du om at en hel buss med passasjerer fortsetter reisen uten verkstedbesøk? Alle må jo ha fått med seg at noe var galt med bussen?

– Det er slik jeg og du tenker. Men dette er busser fra land med et helt annet syn på trafikksikkerhet enn vi har her i Norge.

– Så her tenker man rett og slett at «ingenting skal få hindre norgesferien min?»

– Det kan virke slik, ja, sier Salt.