Sjåføren: – Trodde jeg skulle havne på sjøen

Den tidligere yrkessjåføren hadde vært på Sotra og hentet en henger, da en kraftig vindkule overrasket ham.