Fra lørdag kan Bergen bli lammet av streik blant bussjåførene.

Forhandlingene mellom NHO Transport og fagforeningene Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet har brutt sammen.

Allerede er 3800 sjåfører tatt ut i streik. Fra og med lørdag vil streiken trappes opp med over 4500 nye sjåfører, inkludert Tides sjåfører i Bergen, om ikke partene kommer til enighet.

– Vi har ikke hørt noe fra arbeidsgiverne. Da sier det seg selv at sannsynligheten for opptrapping på lørdag er stor, sier Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, til BA.


– Har de større ansvar?

Arbeidsgiversiden mener at det umulig å innfri sjåførenes krav om høyere lønn, og peker på at færre reisende og reduserte billettinntekter fører til en vanskelig og usikker situasjon.

I dag er begynnerlønnen for en bussjåfør i Tide 386.000 kroner i året, mens gjennomsnittslønnen er 450.000 kroner i året.

Sjåførene er kampklare – lørdag kan det bli busskaos i Bergen

Samtidig er virkeligheten en helt annen på toppen i Tide, som hovedsakelig livnærer seg på offentlige kontrakter.

Konsernsjef Roger Harkestad tjente i fjor 3,16 millioner kroner. Lønnsøkningen på 345.000 kroner fra 2018 tilsvarer en snau årslønn for ferske sjåfører i konsernet.

– Jeg ønsker ikke å kommentere lønnen til Harkestad. Men på generelt grunnlag stiller jeg spørsmål ved om det er riktig at lederne i de største bussbedriftene i Norge skal ha mye høyere lønn enn statsministeren. Har de større ansvar? spør Trude Christin Valle, hovedtillitsvalgt for Yrkestrafikkforbundet i Tide.

Statsminister Erna Solberg har en årslønn på 1,74 millioner kroner.

– Vi har hengt etter i lønn i så mange år. Vi har en avtale med arbeidsgiverne om at vi skal være på linje med industrien. Der er ikke vi i nærheten av, tilføyer Valle.


Håper på forståelse

TV2s gjennomgang av lederlønninger i Norges største busselskaper viser at alle tjente over 1,9 millioner kroner i fjor, og at Harkestad er i toppsjiktet.

– Millionlønningene til toppsjefene i bransjen gjør meg helt matt. De soper ukritisk til seg bonuser og lønnstillegg, samtidig som de kveler privatøkonomien til de som gjør jobben, sier Eggum, og legger til:

– Jeg håper folk i Bergen og omegn skjønner at vi ikke har noe annet valg enn å streike. Det er et spørsmål om grunnleggende rettferdighet for sjåførene og deres familier.

Vil ikke svare

Roger Harkestad vil ikke svare på spørsmål rundt egen lønn, og henviser til NHO Transport når det gjelder streiken og de pågående forhandlingene.

Direktør i NHO Transport, Jon Stordrange, sier til BA at de ikke er involvert i fastsettelsen av lønnen til lederne i busselskapene, og viser til at disse er på samme nivå som direktører i øvrige selskaper i andre bransjer og av tilsvarende størrelse samt kompleksitet.

– Dette gjelder både i forhold til private og hel- eller delvis offentlig eide bedrifter. Vi ser ingen grunn til å kommentere lønnen til enkeltpersoner. Denne fastsettes av selskapets styre, hvor også de ansatte er representert, sier Stordrange.

Han sier de beklager streiken på det sterkeste fordi den på en uheldig måte rammer de reisende.

– I tillegg synes vi at timingen er feil, fordi streiken indirekte kan bidra til økt smittefare siden det kan oppstå trengsel på andre transportmidler. Vi håper på en snarlig løsning og er åpne for nye forhandlinger, men det der ikke avtalt nye møter eller tegn til bevegelse mellom partene, sier han til BA.

BA mener: Bussjåfører i streik har en svært sterk sak