Tirsdag forrige uke døde tolv år gamle Noah Landro etter å ha blitt påkjørt på Toftøyvegen i Øygarden. Han skal ha begynt å krysse veien etter å ha gått av bussen, da en bil kom opp på siden.

I bilen satt en mann i 30-årene. Han ble siktet etter at bilen hans ble beslaglagt, og har fått oppnevnt Bertil Rønnestad som forsvarer. Rønnestad har så vidt vært i kontakt med mannen, og forteller at ulykken har gått hardt inn på ham.

– Min oppfatning er at han tar dette veldig tungt, sier forsvareren til BA en knapp uke senere.

Skjønner frustrasjonen

Rønnestad ønsker ikke å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt, og forteller at han holder på å få en oversikt over saksdokumentene.

Etter den tragiske trafikkulykken har ikke reaksjonene latt vente på seg.

Beboere har i flere år klaget på den høye fartsgrensen som er på stedet, samtidig som at små barn krysser veien daglig til og fra bussen – uten overgangsfelt eller andre trafikksikkerhetstiltak.

De mener at ulykken kunne vært unngått. BA har sett dokumentasjon på flere av disse klagene.

– Jeg skjønner godt frustrasjonen blant beboerne. Dessverre er det slik at det noen ganger må alvorlige hendelser til for å utløse handling, sier Øygardens ordfører, Tom Georg Indrevik (H), til BA.

Haster med vurdering – i august

Han har ikke noe klart svar på hvorfor ikke noe har blitt gjort tidligere.

Ordføreren påpeker imidlertid på at det har vært trafikksikkerhetsplaner fra de tre tidligere kommunene Fjell, Sund og Øygarden som nye Øygarden kommune har jobbet med å få en oversikt over.

På grunn av forrige ukes dødsfall, kan det virke som at Toftøyvegen nå kommer høyere opp på prioriteringslisten.

– Vi har gått gjennom de innspillene som har kommet til både nye og gamle Øygarden kommune. Det er flere plasser på strekningen fra Ågotnes og nordover hvor det er høy hastighet samtidig som du må krysse veien for å benytte kollektivt, sier Indrevik, og understreker:

– Det haster å få en vurdering av hele den strekningen.

Kommunen har planlagt et møte med fylkeskommunen, som er veieier av Toftøyvegen. Og selv om det haster, blir ikke møtet før i starten av august, grunnet blant annet ferieavvikling.

– Vi må komme tilbake til hva som blir mulig å få til av trafikksikkerhetstiltak på kortere og lengre sikt.

Video viser deler av ulykken

Påtaleansvarlig i saken, Kjersti Katrine Svendsen, forteller at de begynner å danne seg et bilde av hendelsesforløpet.

Videoen som er hentet inn fra bussen som sto på holdeplassen rett ved ulykkesstedet, viser deler av ulykken.

– Vi har noen gode bilder, men videoen dekker ikke alle vinklene. Videoen fra bilen jobbes det med å hente ut, forteller Svendsen til BA.

Hun har ikke mer informasjon om farten til bilen, som kjørte i en 80-sone. Svendsen vil ikke si noe mer på nåværende tidspunkt om hva de tror er ulykkesårsaken.

Sjåføren i 30-årene har fortsatt ikke blitt avhørt, men det handler ikke om at han ikke er samarbeidsvillig, ifølge Svendsen.

– Vi må ta menneskelige hensyn. Han er også i en vanskelig situasjon.

Familien til den avdøde gutten har fått oppnevnt May Britt Løvik som bistandsadvokat. Hun sier at de ønsker ro og skjerming fra media.