Sjekket eksplosiver i sjøen ved Nordnes – fant fire fenghetter

– Vi fikk melding fra en person om at han hadde sett noen ledninger i sjøen.