Statens vegvesen holdt mandag kontroll ved Bergen trafikkstasjon. 85 tunge, og to lette, kjøretøy ble kontrollert.

I løpet av noen timer ble det gitt ut flere bruksforbud, advarsler og gebyr.

Det var imidlertid ett vogntog som skilte seg ut.

– Det hadde ganske mange forhold som ikke var i orden, skriver kontrollør Knut Sylta i veivesenet i en rapport BA har fått tilsendt.

Bildet under viser, ifølge veivesenet, bremseoverføringsstaget til bremsene på et av hjulene på tilhengeren.

– Dette skulle vært helt beint, men som bildet viser var det helt bøyd. Det var derfor ikke mulig å få aktivert bremsen på det aktuelle hjulet tilstrekkelig, påpeker Sylta.

Sjåføren fikk dessuten reaksjoner på følgende:

 • Overlastgebyr på 10550 kroner. Vogntoget fikk bruksforbud frem til dispensasjon er på plass.
 • 3000 i kjettinggebyr
 • Pålegg om merking av utstikkende gods
 • Rapport til Skatteetaten for feil vektgrunnlag for årsavgift
 • Advarsel for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene
 • Mangler ved bremsene

Flere fikk svi

Veivesenet skriver videre at det ble gitt følgende reaksjoner til andre kjøretøy denne mandagen:

 • En sjåfør fikk 8000 kroner i gebyr for kjøring uten gyldig bombrikkeavtale
 • Et bruksforbud for mangelfull sikring av gods
 • Et bruksforbud for kjøring med tørr svingskive. – Særlig på glatte veier kan dette få store konsekvenser da vogntoget blir vanskelig å styre, skriver Sylta.
 • Et bruksforbud ble gitt for kjøring med større bredde enn tillatt
 • Et bruksforbud for sikthindrende gjenstander i frontruten, i førerens siktsone